Стратегиудийн гол үзүүлэлтүүд

Стратегиудийн гол үзүүлэлтүүдэнд доорх зүйлс багтна:

Стратегиудийн үзүүлэлтүүд:

 • Үлдэгдэл - дансны үлдэгдэл
 • Цэвэр ашиг – Хүү болон шимтгэлийг тооцсон нээлттэй болон хаагдсан захиалгуудын цэвэр ашиг
 • ашиг/алдагдал – TХүү болон шимтгэлийг тооцсон нээлттэй байгаа захиалгуудын цэвэр ашиг.
 • Equity – Дансны Equity буюу бодит үлдэгдэл
 • Маржин - Дансны ашигласан маржин
 • Чөлөөтэй маржин – ашиглах боломжтой маржин
 • Маржин түвшин – Ашиглах боломжтой маржинг бодит үлдэгдэлд харьцуулсан хувь

Зах Зээл

Та хүссэн хэрэгслийнхээ зах зээлийн үнэ болон дохио сигнал бүхий графикийг харах боломжтой.

Дөрвөн төрлийн сигнал байдаг:

 • Худалдан авалт нээх - Уртын арилжаа нээх
 • Зарах арилжаа нээх (шорт) - Богины арилжаа нээх
 • Худалдан авалт хаах - Уртын арилжаа хаах
 • Зарах арилжаа хаах (ковер) - Богины арилжаа хаах