DupliTrade нь хүссэн тохиргооны дагуу мэргэжлийн арилжаачдын стратегийг хуулбарлах шинэлэг ба дэвшилтэт аргыг танилцуулж байна

1 Lot sized trade

1 Lot sized trade

1 Lot sized trade

X0.5

X2

X0.1

0.5 Lot sized trade

2 Lot sized trade

0.1 Lot sized trade

 
 
 
 
 
 

Хэрхэн бүртгүүлэх вэ?