Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Legacy 518.53 % $53,469.99 25457 46.97% 1.13 670 1087
Дагах
Target 369.56 % €86,080.70 1502 51.33% 1.38 112 919
Дагах
Beyond 665.82 % $13,992.42 6673 67.14% 1.69 107 915
Дагах
Compass 153.52 % $1,547.92 3054 69.91% 1.22 86 867
Дагах
Ronin 202.02 % $23,231.76 1118 66.46% 1.51 138 855
Дагах
Prisma 175.32 % €6,884.75 747 82.6% 1.48 64 819
Дагах
Bouncer 39.10 % $A1,416.37 1564 70.59% 1.96 32 762
Дагах
Alpine 86.94 % $A3,069.63 1565 78.4% 2.31 32 761
Дагах
Ivory 113.02 % €2,260.37 2730 76.3% 2.19 61 725
Дагах
Fox 117.95 % €2,323.85 922 69.52% 1.57 60 667
Дагах
Aztec 187.71 % $14,082.85 5124 67.31% 1.52 44 641
Дагах
Vivo 132.69 % $A3,207.56 532 78.01% 3.76 32 588
Дагах
Lime 117.94 % C$4,949.82 242 50% 1.31 22 549
Дагах
Trophy 92.64 % €17,584.74 3334 72.32% 1.52 23 543
Дагах
Volt 379.79 % $15,191.73 3603 77.63% 1.65 295 382
Дагах