Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Vivo 210.12 % $A5,078.13 944 73.83% 3.63 62 1035
Дагах
Legacy 521.20 % $53,509.97 26231 46.92% 1.13 700 928
Дагах
Ivory 171.83 % €3,436.69 3856 75.36% 2.25 90 780
Дагах
Alpine 163.05 % $A5,741.10 2442 74.61% 1.87 62 620
Дагах
Jumbo 1,157.64 % $5,788.18 358 77.37% 4.24 30 611
Дагах
Beyond 857.94 % $18,016.71 7920 67.31% 1.8 136 584
Дагах
Dawn 112.75 % $2,818.79 1856 85.29% 2.04 138 470
Дагах
Aura 40.01 % €400.07 215 61.4% 1.9 31 412
Дагах
Maxim 77.68 % $2,928.94 501 89.42% 2.09 32 411
Дагах
Fox 130.02 % €2,561.46 1133 67.17% 1.45 90 338
Дагах
Mint 109.98 % SG$54,988.72 3854 73.48% 1.96 68 318
Дагах
Compass 280.73 % $2,807.30 3800 69.42% 1.25 116 306
Дагах
Volt 362.22 % $14,488.75 3719 77.66% 1.58 325 208
Дагах
Prisma 12.89 % €505.95 1310 76.87% 1.02 94 180
Дагах