Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Volt 423.49 % $16,939.71 3014 77.5% 2.04 226 1134
Дагах
Legacy 512.10 % $52,807.92 23211 47% 1.16 601 976
Дагах
Ace 100.46 % £3,088.11 1616 59.22% 1.12 191 741
Дагах
Neptune 416.71 % $31,253.30 4316 62.21% 1.19 133 699
Дагах
Wave 120.56 % $13,261.17 8890 69.73% 1.63 47 511
Дагах
Beacon 274.82 % €20,611.75 14236 68.64% 1.87 90 495
Дагах
Robust 79.34 % €2,880.81 4500 37.6% 1.01 154 324
Дагах
Horizon 49.41 % €5,863.94 581 92.25% 2.21 81 309
Дагах
Beyond 124.96 % $2,624.22 1438 66.76% 1.6 37 307
Дагах
Ronin 163.60 % $18,813.99 525 80.38% 3.13 69 224
Дагах