Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Legacy 532.54 % $54,928.67 24705 47.13% 1.14 655 1108
Дагах
Target 475.57 % €110,901.20 1300 49.46% 1.52 96 1003
Дагах
Prisma 185.48 % €7,362.25 656 82.01% 1.61 48 951
Дагах
Ronin 187.51 % $21,422.97 980 68.37% 1.58 122 802
Дагах
Volt 395.14 % $15,805.72 3497 77.67% 1.71 279 731
Дагах
Compass 83.24 % $774.26 2392 69.65% 1.2 70 622
Дагах
Beyond 600.95 % $12,621.01 5660 66.68% 1.6 91 597
Дагах
Fox 126.13 % €2,491.17 792 71.84% 1.96 44 510
Дагах
Aztec 177.61 % $13,304.80 2649 68.63% 2.3 28 490
Дагах
Dragon 128.07 % $3,842.97 4538 68.73% 1.13 64 355
Дагах
Jedi 109.84 % €4,959.02 1451 72.64% 1.65 74 330
Дагах
Oak 73.35 % €18,292.10 1465 61.71% 1.25 70 284
Дагах