Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Legacy 522.35 % $53,868.90 23421 47.02% 1.15 613 1089
Дагах
Volt 387.64 % $15,515.19 3077 77.51% 1.97 238 887
Дагах
Beyond 228.67 % $4,799.93 2347 66.08% 1.88 49 784
Дагах
Ace 98.42 % £3,023.89 1818 58.03% 1.09 203 747
Дагах
Ronin 174.42 % $20,058.45 632 76.74% 2.74 80 640
Дагах
Neptune 354.78 % $26,616.13 4404 61.42% 1.19 145 473
Дагах
Wave 144.71 % $15,917.90 9760 69.49% 1.62 59 430
Дагах
Horizon 103.01 % €12,246.01 765 93.46% 2.25 93 412
Дагах
Wizard 183.56 % €11,380.05 1322 72.24% 1.67 57 343
Дагах
Robust 101.01 % €3,668.29 4631 37.81% 1.02 166 327
Дагах
Sapphire -55.18 % -$3,405.14 3167 47.77% 0.92 24 167
Дагах
Pulse 92.08 % $9,204.88 788 52.79% 1.24 47 123
Дагах