Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Ronin 201.25 % $23,151.94 852 72.3% 1.79 111 1260
Дагах
Target 475.04 % €110,743.81 1213 49.22% 1.6 86 1030
Дагах
Volt 395.94 % $15,837.45 3403 77.7% 1.76 269 846
Дагах
Legacy 493.46 % $50,869.90 24322 47.03% 1.14 644 807
Дагах
Dragon 159.34 % $4,764.68 3466 69.16% 1.22 53 636
Дагах
Jedi 98.87 % €4,399.87 1216 71.63% 1.56 63 566
Дагах
Wave 193.60 % $21,301.66 15638 68.92% 1.54 90 486
Дагах
Journey 13.36 % £1,745.05 1446 75.38% 2.92 24 433
Дагах
Fox 107.23 % €2,111.51 727 72.76% 1.93 34 422
Дагах
Beyond 385.43 % $7,977.61 5104 66.81% 1.65 80 378
Дагах
Compass 57.51 % $574.60 2005 71.02% 1.12 59 332
Дагах
Boost 137.48 % $55,947.45 2222 72.55% 1.54 102 269
Дагах
Glide 14.96 % $463.69 9088 67.46% 1.04 20 184
Дагах
Prisma 172.62 % €6,770.45 539 82.37% 1.57 38 166
Дагах