Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Legacy 557.55 % $57,498.95 23528 47.07% 1.16 619 1212
Дагах
Ace 75.51 % £2,378.94 2051 58.46% 1.06 210 855
Дагах
Ronin 178.48 % $20,525.70 666 76.13% 2.6 87 806
Дагах
Wave 161.92 % $17,816.24 11325 69.53% 1.62 65 614
Дагах
Volt 369.17 % $14,766.80 3120 77.56% 1.74 244 454
Дагах
Boost 185.94 % $75,745.68 1789 72.89% 2.2 78 419
Дагах
Dragon 131.55 % $3,944.23 1912 70.24% 1.38 29 419
Дагах
Beyond 114.09 % $2,302.49 3059 66.07% 1.44 56 296
Дагах
Pulse 42.93 % $4,259.54 982 53.56% 1.1 53 248
Дагах
Robust 72.94 % €2,639.89 4690 37.68% 1.01 173 225
Дагах
Neptune 318.07 % $23,767.81 4412 61.33% 1.19 151 225
Дагах