Амжилттай арилжаачдыг яг одоо хуулбарлаж эхлээрэй

Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Robust 477.70 % €17,438.91 3255 37.51% 1.84 123 1044
Дагах
Polar 389.26 % £38,358.66 2322 75.71% 0.83 47 1018
Дагах
Volt 417.36 % $16,693.75 2563 78.15% 0.6 195 1012
Дагах
Neptune 433.53 % $32,504.55 3504 62.21% 0.72 102 961
Дагах
Champ 170.76 % $3,403.17 1032 62.4% 1.1 81 778
Дагах
Skipper 207.58 % $15,580.42 1350 74.96% 0.94 102 759
Дагах
Ace 95.23 % £2,935.05 1396 61.25% 0.74 160 684
Дагах
Legacy 516.25 % $53,239.76 22737 47.02% 1.31 570 510
Дагах
Beacon 291.30 % €21,845.37 10783 68.82% 0.86 59 390
Дагах
Jet 53.01 % $52,466.94 968 92.46% 0.1 56 346
Дагах
Rider 124.48 % AU$5,854.92 546 34.07% 2.5 60 324
Дагах
Knight -3.16 % -$132.54 1549 77.53% 0.29 63 308
Дагах
Cruiser 113.52 % $1,080.47 2765 84.16% 0.25 77 275
Дагах
Major 24.33 % $850.08 1122 78.7% 0.29 107 239
Дагах