Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Legacy 525.84 % $54,025.99 26177 46.93% 1.13 692 1035
Дагах
Vivo 189.06 % $A4,569.27 833 75.03% 3.74 54 976
Дагах
Compass 303.91 % $3,039.10 3749 69.62% 1.32 108 759
Дагах
Ivory 153.55 % €3,071 3623 75.55% 2.22 82 706
Дагах
Beyond 892.25 % $18,737.21 7594 67.25% 1.79 128 691
Дагах
Alpine 147.25 % $A5,184.97 2139 74.61% 1.84 54 602
Дагах
Bouncer 74.69 % $A2,608.29 2304 68.97% 1.68 54 554
Дагах
Prisma 100.32 % €3,936.25 898 82.41% 1.19 86 433
Дагах
Fox 117.46 % €2,314 1079 67.47% 1.41 82 411
Дагах
Volt 360.23 % $14,409.09 3696 77.57% 1.58 317 381
Дагах
Dawn 109.11 % $2,727.86 1769 85.42% 2.05 130 329
Дагах
Target 185.46 % €43,235.69 1921 54.35% 1.1 134 269
Дагах
Aura 39.47 % €394.71 181 60.77% 1.87 23 213
Дагах