Бидний санал болгож буй стратегиудийг амжилттай арилжсан олон жилийн туршлагатай арилжаачид боловсруулдаг. Тэд тухайн стратегиудийг хувийн арилжааны дансан дээрээ мөн ашигладаг. Санал болгож буй стратеги тус бүр нь маш нарийн нягт аудитын процессоор хянагдсан байдаг ба танд зөвхийн шилдгийн шилдэг автоматжуулсан арилжааны стратегиудыг санал болгоно.

Стратеги тус бүрийн ерөнхий тайлбар, цогц статистик мэдээлэл болон арилжааны арга барилтай танилцах боломжтой.

Та хуулбарлах стратегиудаа сонгосны дараа Миний Данс хуудаснаас нээлттэй болон хаагдсан бүх арилжааг хянах боломжтой.

Стратеги P/L % Цэвэр ашиг Арилжсан # Ялах % Ашгийн харьцаа хоног Дагагчид График  
Legacy 533.73 % $55,068.09 23808 47.03% 1.15 628 1126
Дагах
Ronin 182.44 % $20,938.37 742 73.85% 2.13 96 1043
Дагах
Wave 180.99 % $19,896.62 13633 69.38% 1.58 74 741
Дагах
Beyond 279.57 % $5,945.01 4036 65.76% 1.62 65 589
Дагах
Dragon 22.59 % $678.11 2392 68.31% 1.04 38 550
Дагах
Boost 127.09 % $51,772.34 1932 72.62% 1.56 87 528
Дагах
Volt 376.81 % $15,072.25 3218 77.66% 1.74 253 523
Дагах
Ace 25.17 % £792.13 2239 58.11% 1.02 219 355
Дагах
Robust 101.34 % €3,675.71 4755 37.67% 1.02 182 345
Дагах
Target 198.43 % €46,024.15 987 47.62% 1.45 70 216
Дагах