Jumbo Арилжааны cистем

Jumbo is fully automated and constantly scans harmonic patterns over various time frames. The strategy will not trade during major economical news and constantly monitored by its operators.

Эхэлсэн огноо: 2023-09-20 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing Хосололууд: FX Majors , FX Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Automated
 • Үлдэгдэл: 3398.25
 • |
 • Цэвэр ашиг: 6583.25
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 3398.25
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 3,398.25
Цэвэр ашиг 6,583.25
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 3,398.25
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 392
Ашигтай арилжаа 305
Алдагдалтай арилжаа 86
Ялах % 77.81%
Хугацаа (долоо хоног) 35
Ашиг/Арилжаа $16.79
Дундаж Ашиг $27.93
Дундаж Алдагдал -$22.5
Нийт Ашиг $8,518.29
Нийт Алдагдал -$1,935.04
Ашгийн Харьцаа 4.4
RAR 11.77
Дээд бууралтын хэмжээ $559.51
Дээд бууралтын хэмжээ % 22.49 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $282.04
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$131.09
Дундаж хугацаа 14.12
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 10.93
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-28 01:21:11 1.0869 2024-05-28 18:32:51 1.08587 10.3 $26.78 $3,398.25
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-27 10:00:10 1.08652 2024-05-27 12:04:02 1.08461 19.1 $49.66 $3,371.47
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-24 12:51:11 1.08523 2024-05-27 12:04:02 1.08462 0.26 6.1 $16.12 $3,321.81
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-24 10:07:30 1.08312 2024-05-27 12:04:02 1.08462 0.26 -15 -$38.74 $3,305.69
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-27 09:54:31 1.08596 2024-05-27 12:04:01 1.08462 13.4 $34.84 $3,344.43
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-23 09:52:50 1.08442 2024-05-23 13:47:40 1.08341 10.1 $26.26 $3,309.59
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-17 14:40:41 1.08668 2024-05-20 12:30:30 1.08559 0.26 10.9 $28.60 $3,283.33
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-15 17:13:11 1.08774 2024-05-16 11:31:31 1.08657 0.79 11.7 $31.21 $3,254.73
EUR/USD SELL 0.26 2024-05-13 09:03:22 1.07865 2024-05-14 12:30:21 1.07746 0.26 11.9 $31.20 $3,223.52
EUR/USD SELL 0.24 2024-05-09 12:38:51 1.07549 2024-05-10 14:53:33 1.0762 0.24 -7.1 -$16.80 $3,192.32
EUR/USD SELL 0.24 2024-05-09 14:31:21 1.07759 2024-05-10 14:53:32 1.07618 0.24 14.1 $34.08 $3,209.12
EUR/USD SELL 0.24 2024-05-09 19:40:30 1.0783 2024-05-10 14:53:31 1.07618 0.24 21.2 $51.12 $3,175.04
EUR/USD SELL 0.24 2024-05-06 12:40:10 1.07862 2024-05-07 18:19:01 1.07508 0.24 35.4 $85.20 $3,123.92
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-30 09:02:31 1.07175 2024-04-30 12:30:10 1.06987 18.8 $31.96 $3,038.72
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-29 15:10:10 1.07187 2024-04-30 06:11:30 1.06949 0.17 23.8 $40.63 $3,006.76
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-29 11:26:41 1.07248 2024-04-29 13:40:11 1.06921 32.7 $55.59 $2,966.13
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-29 04:48:21 1.07302 2024-04-29 08:42:51 1.07078 22.4 $38.08 $2,910.54
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-29 04:14:21 1.07229 2024-04-29 08:42:51 1.07078 15.1 $25.67 $2,872.46
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-26 18:52:20 1.07024 2024-04-29 08:42:21 1.07089 0.17 -6.5 -$10.88 $2,846.79
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-25 14:18:51 1.07145 2024-04-26 10:35:51 1.07278 0.17 -13.3 -$22.44 $2,857.67
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-26 08:33:30 1.07479 2024-04-26 10:35:50 1.07278 20.1 $34.17 $2,880.11
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-26 08:02:31 1.0742 2024-04-26 10:35:50 1.07278 14.2 $24.14 $2,845.94
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-25 16:48:41 1.07334 2024-04-26 10:35:50 1.07278 0.17 5.6 $9.69 $2,821.80
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-25 06:12:13 1.07134 2024-04-25 12:32:02 1.07043 9.1 $15.47 $2,812.11
EUR/USD SELL 0.17 2024-04-25 12:30:21 1.07355 2024-04-25 12:32:01 1.07054 30.1 $51.17 $2,796.64
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2