Хувийн төдийгүй корпорацийн хөрөнгө оруулагчид ч бас автоматжуулалтын технологийг сонирхох болжээ. Бидний платформоор дамжуулан туршлагатай арилжаачдын санхүүгийн мэдлэгийг ашиглаарай.

Хөрөнгө оруулалтаа төрөлжүүлж, мэргэжилтнүүдийг арилжаагаар зах зээлтэй танилцаарай. Та хөрөнгийн менежер эсвэл санхүүгийн байгууллагын төлөөлөгч бол: Бидний хэрэглэхэд хялбар, шинэлэг технологи дээр суурилсан платформтай танилцаарай.