Дэлхийн шилдэг арилжаа хуулбарлах платформын түнш болоорой!

DupliTrade-ийн IB програм нь хувь хүмүүс болон байгууллагуудыг арилжаачдыг DupliTrade-д урьж, тэдний арилжсан хэмжээгээр ашиг авах боломжийг олгодог.

Бидний IB харилцагч болсноор:

  • Хөнгөлөлт эдлэнэ
  • Зөвхөн зохицуулалттай брокеруудтай хамтардаг байгууллагатай хамтарч ажиллана.
  • Бидэнтэй хамтарч эхлэхэд хялбар.
  • Бид Metatrader 4 платформийг ашигладаг .
  • Төрөл бүрийн хэл дээр бичигдсэн маркетингийн материалууд. Таны вебсайтдаа ашиглаж болох виджетүүд болон маркетингийн хэрэгслүүд.
  • Боловсронгуй үйл ажиллагаатай админ хуудас.
  • Хувийн IB дансны менежер танд тусдадцаа үзүүлнэ.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл affiliates@duplitrade.com. хандна уу