Legacy Арилжааны cистем

Legacy нь зах зээлийн авах болон зарах арилжааны харьцааг үргэлж хянаж байдаг ба харьцаа нь нэг тал руу туйлширж эхлэхэд тренд үүссэн гэж үзэж, арилжаанд оролцдог байна. Энэхүү стратегид ашиглагддаг харьцаануудыг 10-аас дээш жилийн турш судалж байгаа ба үргэлж шинэчлэгдэж байдаг ажээ.

Эхэлсэн огноо: 2010-11-16 Арилжааны давтамж: 190-210 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
Арилжаачдын төрөл: Supply/Demand Analysis Арилжааны арга барил: Robotic
 • Үлдэгдэл: 1211.19
 • |
 • Цэвэр ашиг: 54025.99
 • |
 • Хөвөгч P/L: 182.19
 • |
 • Хувьцаа: 1393.38
 • |
 • Маржин: 117.26
Тэнцвэр 1,211.19
Цэвэр ашиг 54,025.99
Хөвөгч P/L 182.19
Хувьцаа 1,393.38
Маржин 117.26
#Хаагдсан арилжаа 26,177
Ашигтай арилжаа 12,284
Алдагдалтай арилжаа 13,856
Ялах % 46.93%
Хугацаа (долоо хоног) 692
Ашиг/Арилжаа $2.18
Дундаж Ашиг $39.59
Дундаж Алдагдал -$30.98
Нийт Ашиг $486,321.6
Нийт Алдагдал -$429,206.42
Ашгийн Харьцаа 1.13
RAR 38.48
Дээд бууралтын хэмжээ $1,484.15
Дээд бууралтын хэмжээ % 22.78 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,241.19
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,386.99
Дундаж хугацаа 73.91
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 37.79
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/JPY BUY 0.10 2024-02-20 07:17:22 162.05 2024-02-23 16:32:31 162.73 3.28 67.6 $48.24 $1,211.19
GBP/JPY BUY 0.10 2024-02-16 19:02:15 189.49 2024-02-22 08:47:18 190.71 6.03 122.6 $87.65 $1,162.95
EUR/JPY BUY 0.10 2024-02-15 02:02:12 161.16 2024-02-19 23:00:50 161.81 1.97 64.7 $45.06 $1,075.30
GBP/JPY SELL 0.10 2024-02-14 07:32:25 188.93 2024-02-16 19:02:15 189.49 -8.42 -55.9 -$45.66 $1,030.24
EUR/JPY BUY 0.10 2024-02-13 07:32:02 161.24 2024-02-15 09:02:11 160.95 2.61 -28.1 -$16.12 $1,075.90
EUR/JPY BUY 0.10 2024-02-15 02:02:11 161.16 2024-02-15 09:02:11 160.95 -20.9 -$13.93 $1,092.02
GBP/USD BUY 0.10 2024-02-08 09:12:15 1.26295 2024-02-14 10:52:21 1.25385 -0.72 -91 -$91.72 $1,105.95
GBP/JPY BUY 0.10 2024-02-13 07:17:17 189.13 2024-02-14 07:32:25 188.93 1 -20 -$12.30 $1,197.67
EUR/JPY SELL 0.10 2024-02-12 08:32:16 160.67 2024-02-13 07:32:02 161.24 -1.43 -56.3 -$39.06 $1,209.97
GBP/JPY SELL 0.10 2024-02-12 09:47:07 188.18 2024-02-13 07:17:17 189.13 -2.12 -94.7 -$65.45 $1,249.03
EUR/JPY BUY 0.10 2024-02-08 02:17:05 159.97 2024-02-08 17:47:20 160.95 97.4 $65.21 $1,314.48
GBP/JPY BUY 0.10 2024-02-07 08:47:33 186.87 2024-02-08 10:47:16 188.12 3.06 124.7 $86.70 $1,249.27
EUR/JPY SELL 0.10 2024-02-05 14:36:26 159.43 2024-02-08 02:17:05 159.97 -7.23 -54.1 -$43.70 $1,162.57
GBP/USD SELL 0.10 2024-02-05 14:36:26 1.25533 2024-02-07 09:07:18 1.26202 -0.02 -66.9 -$66.92 $1,206.27
GBP/JPY SELL 0.10 2024-02-05 14:36:26 186.38 2024-02-07 08:47:31 186.87 -4.27 -49.1 -$37.45 $1,273.19
GBP/JPY BUY 0.24 2024-02-02 11:21:41 187 2024-02-02 14:43:19 186.98 -1.4 -$2.27 $1,310.64
EUR/JPY BUY 0.12 2024-02-02 11:21:41 159.48 2024-02-02 14:43:19 159.59 10.7 $8.69 $1,312.91
AUD/JPY BUY 0.06 2024-02-02 11:21:41 96.77 2024-02-02 14:43:19 96.42 -35 -$14.21 $1,304.22
GBP/JPY BUY 0.12 2024-02-01 22:35:56 186.68 2024-02-02 14:43:17 186.98 30.3 $24.60 $1,318.43
EUR/USD BUY 0.06 2024-02-01 17:42:40 1.08681 2024-02-02 14:43:17 1.07974 -0.33 -70.7 -$42.75 $1,293.83
GOLD BUY 0.06 2024-02-01 16:40:01 2061.05 2024-02-02 14:43:17 2028.53 -2.2 -325.2 -$197.32 $1,336.58
EUR/JPY BUY 0.06 2024-02-01 18:04:19 159.15 2024-02-02 14:43:17 159.59 0.4 44.1 $18.30 $1,533.90
GOLD BUY 0.02 2024-02-01 15:46:00 2051.09 2024-02-02 14:30:26 2030.25 -0.73 -208.4 -$42.41 $1,515.60
GBP/USD BUY 0.06 2024-02-01 19:43:59 1.27544 2024-02-02 14:30:26 1.26619 -0.11 -92.5 -$55.61 $1,558.01
GOLD BUY 0.03 2024-02-01 15:46:00 2051.1 2024-02-02 14:30:26 2030.25 -1.1 -208.5 -$63.65 $1,613.62
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2