Legacy Арилжааны cистем

Legacy нь зах зээлийн авах болон зарах арилжааны харьцааг үргэлж хянаж байдаг ба харьцаа нь нэг тал руу туйлширж эхлэхэд тренд үүссэн гэж үзэж, арилжаанд оролцдог байна. Энэхүү стратегид ашиглагддаг харьцаануудыг 10-аас дээш жилийн турш судалж байгаа ба үргэлж шинэчлэгдэж байдаг ажээ.

Эхэлсэн огноо: 2010-11-16 Арилжааны давтамж: 190-210 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
Арилжаачдын төрөл: Supply/Demand Analysis Арилжааны арга барил: Robotic
 • Үлдэгдэл: 5951.54
 • |
 • Цэвэр ашиг: 52807.92
 • |
 • Хөвөгч P/L: 73.94
 • |
 • Хувьцаа: 6025.48
 • |
 • Маржин: 59.63
Тэнцвэр 5,951.54
Цэвэр ашиг 52,807.92
Хөвөгч P/L 73.94
Хувьцаа 6,025.48
Маржин 59.63
#Хаагдсан арилжаа 23,211
Ашигтай арилжаа 10,910
Алдагдалтай арилжаа 12,269
Ялах % 47%
Хугацаа (долоо хоног) 601
Ашиг/Арилжаа $2.41
Дундаж Ашиг $38.23
Дундаж Алдагдал -$29.43
Нийт Ашиг $417,041.38
Нийт Алдагдал -$361,035.23
Ашгийн Харьцаа 1.16
RAR 37.74
Дээд бууралтын хэмжээ $1,484.15
Дээд бууралтын хэмжээ % 22.78 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,241.19
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,386.99
Дундаж хугацаа 79.91
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 38.57
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
USD/CHF SELL 0.06 2022-05-24 07:18:02 0.9629 2022-05-27 01:48:05 0.95798 -2.18 49.2 $28.63 $5,951.54
EUR/USD SELL 0.21 2022-05-25 11:03:17 1.06613 2022-05-26 10:03:15 1.07138 1.49 -52.5 -$108.76 $5,922.91
GBP/USD SELL 0.21 2022-05-24 08:48:19 1.24834 2022-05-25 18:02:39 1.25768 -0.38 -93.4 -$196.52 $6,031.67
GBP/JPY SELL 0.53 2022-05-24 13:48:02 158.46 2022-05-25 16:18:22 159.85 -3.97 -139.1 -$582.32 $6,228.19
EUR/JPY BUY 0.53 2022-05-23 09:18:03 136.12 2022-05-24 13:48:11 135.8 -2.05 -32 -$136 $6,810.51
USD/JPY BUY 0.21 2022-05-24 01:48:18 128.02 2022-05-24 08:03:07 127.24 -77.7 -$128.23 $6,946.51
GBP/JPY SELL 0.35 2022-05-19 00:03:21 157.93 2022-05-19 15:51:07 159.8 -186.7 -$511.71 $7,074.74
GBP/USD SELL 0.14 2022-05-18 19:02:49 1.23446 2022-05-19 15:36:48 1.25093 -1.17 -164.7 -$231.75 $7,586.45
EUR/USD SELL 0.14 2022-05-18 17:33:06 1.04783 2022-05-19 15:36:44 1.05944 0.62 -116.1 -$161.92 $7,818.20
USD/JPY BUY 0.14 2022-05-13 14:33:32 129.4 2022-05-18 04:17:50 128.97 0.72 -43.4 -$46.39 $7,980.12
USD/CHF SELL 0.07 2022-05-15 21:17:46 0.99872 2022-05-16 08:03:05 1.00572 -70 -$48.72 $8,026.51
EUR/USD SELL 0.07 2022-05-12 06:18:11 1.04938 2022-05-16 07:33:05 1.04253 0.2 68.5 $48.15 $8,075.23
GBP/USD SELL 0.14 2022-05-12 00:18:10 1.22268 2022-05-13 16:03:21 1.22415 -0.39 -14.7 -$20.97 $8,027.08
GBP/JPY SELL 0.17 2022-05-11 17:18:05 159.34 2022-05-13 14:33:31 158.02 -30.7 132.3 $143.12 $8,048.05
EUR/USD SELL 0.07 2022-05-12 06:18:11 1.04938 2022-05-12 11:33:05 1.04167 77.1 $53.97 $7,904.93
GBP/JPY SELL 0.18 2022-05-11 17:18:05 159.34 2022-05-12 06:03:10 157.95 -24.31 139.3 $169.22 $7,850.96
USD/CHF SELL 0.07 2022-05-11 09:03:02 0.98854 2022-05-12 05:17:53 0.99626 -1.11 -77.2 -$55.35 $7,681.74
GBP/JPY SELL 0.35 2022-05-09 15:32:47 160.25 2022-05-11 13:17:47 160.93 -31.41 -68 -$213.79 $7,737.09
USD/CAD BUY 0.03 2022-05-08 22:18:16 1.2915 2022-05-11 09:18:07 1.29566 -0.2 41.6 $9.43 $7,950.88
USD/JPY BUY 0.14 2022-05-06 02:03:21 130.73 2022-05-09 15:32:55 130.18 0.24 -54.9 -$58.80 $7,941.45
USD/CAD BUY 0.04 2022-05-08 22:18:16 1.2915 2022-05-09 15:32:51 1.2989 74 $22.79 $8,000.25
GOLD SELL 0.03 2022-05-09 09:02:45 1865.2 2022-05-09 11:18:29 1858.97 62.3 $18.69 $7,977.46
GBP/JPY SELL 0.35 2022-05-05 12:32:51 160.64 2022-05-09 10:03:08 161.59 -17.81 -95 -$271.27 $7,958.77
USD/CHF SELL 0.07 2022-05-08 21:17:40 0.98576 2022-05-08 23:33:15 0.98942 -36.6 -$25.89 $8,230.04
GOLD BUY 0.03 2022-05-06 13:00:21 1876.89 2022-05-06 16:23:17 1889 121.1 $36.33 $8,255.93
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2