Legacy Арилжааны cистем

Legacy нь зах зээлийн авах болон зарах арилжааны харьцааг үргэлж хянаж байдаг ба харьцаа нь нэг тал руу туйлширж эхлэхэд тренд үүссэн гэж үзэж, арилжаанд оролцдог байна. Энэхүү стратегид ашиглагддаг харьцаануудыг 10-аас дээш жилийн турш судалж байгаа ба үргэлж шинэчлэгдэж байдаг ажээ.

Эхэлсэн огноо: 2010-11-16 Арилжааны давтамж: 190-210 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
Арилжаачдын төрөл: Supply/Demand Analysis Арилжааны арга барил: Robotic
 • Үлдэгдэл: 8113.26
 • |
 • Цэвэр ашиг: 57494.98
 • |
 • Хөвөгч P/L: -3.69
 • |
 • Хувьцаа: 8109.57
 • |
 • Маржин: 8.07
Тэнцвэр 8,113.26
Цэвэр ашиг 57,494.98
Хөвөгч P/L -3.69
Хувьцаа 8,109.57
Маржин 8.07
#Хаагдсан арилжаа 23,528
Ашигтай арилжаа 11,074
Алдагдалтай арилжаа 12,422
Ялах % 47.07%
Хугацаа (долоо хоног) 619
Ашиг/Арилжаа $2.58
Дундаж Ашиг $39.03
Дундаж Алдагдал -$29.9
Нийт Ашиг $432,227.47
Нийт Алдагдал -$371,456.63
Ашгийн Харьцаа 1.16
RAR 40.95
Дээд бууралтын хэмжээ $1,484.15
Дээд бууралтын хэмжээ % 22.78 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,241.19
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,386.99
Дундаж хугацаа 79.44
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 37.96
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GOLD BUY 0.10 2022-09-30 05:02:41 1663.71 2022-09-30 20:03:06 1661.46 -22.5 -$22.50 $8,113.26
EUR/USD BUY 0.05 2022-09-30 04:03:09 0.98013 2022-09-30 20:02:56 0.98 -1.3 -$0.65 $8,135.76
CAD/JPY SELL 0.05 2022-09-30 14:03:04 105.44 2022-09-30 20:02:53 104.86 57.8 $19.96 $8,136.41
CAD/JPY BUY 0.05 2022-09-30 12:02:58 105.33 2022-09-30 14:02:58 105.43 9.7 $3.36 $8,116.45
CAD/JPY SELL 0.05 2022-09-30 08:03:14 105.57 2022-09-30 12:02:56 105.33 23.6 $8.16 $8,113.09
GOLD SELL 0.10 2022-09-29 12:03:21 1651.47 2022-09-29 20:03:22 1661.15 -96.8 -$96.80 $8,104.93
NZD/JPY SELL 0.05 2022-09-29 11:03:04 82.25 2022-09-29 20:03:16 82.62 -37 -$12.81 $8,201.73
EUR/USD BUY 0.05 2022-09-29 16:02:51 0.97744 2022-09-29 20:03:12 0.97972 22.8 $11.40 $8,214.54
AUD/JPY SELL 0.05 2022-09-29 14:03:09 93.55 2022-09-29 20:03:07 93.81 -26.6 -$9.20 $8,203.14
GOLD BUY 0.20 2022-09-28 15:40:19 1653.18 2022-09-28 20:03:18 1659.91 67.3 $134.60 $8,212.34
NZD/JPY BUY 0.05 2022-09-28 15:40:43 81.98 2022-09-28 20:03:12 82.42 44 $15.26 $8,077.74
CAD/JPY BUY 0.05 2022-09-28 15:40:43 105.45 2022-09-28 20:03:08 105.75 29.2 $10.13 $8,062.48
AUD/JPY BUY 0.05 2022-09-28 15:40:43 93.65 2022-09-28 20:03:04 93.9 24.8 $8.60 $8,052.35
EUR/USD BUY 0.05 2022-09-28 15:40:43 0.96424 2022-09-28 20:02:57 0.97299 87.5 $43.75 $8,043.75
2022-09-21 11:40:23 Balance -2602.97 $8,000
GBP/JPY SELL 0.28 2022-09-15 16:02:51 164.71 2022-09-16 13:25:15 163.05 -2.22 166.3 $322.99 $10,602.97
GOLD SELL 0.04 2022-09-14 20:03:36 1695.68 2022-09-16 13:25:01 1660.6 1.45 350.8 $141.77 $10,279.98
GOLD SELL 0.04 2022-09-14 04:03:04 1699.94 2022-09-16 13:24:58 1660.55 1.45 393.9 $159.01 $10,138.21
EUR/USD SELL 0.14 2022-09-13 15:57:48 1.00011 2022-09-16 13:24:53 0.99646 3.79 36.5 $54.89 $9,979.20
EUR/JPY BUY 0.14 2022-09-12 04:47:44 144.35 2022-09-16 13:24:50 142.65 -0.39 -170.3 -$166.93 $9,924.31
GOLD SELL 0.04 2022-09-15 17:02:55 1666.67 2022-09-16 13:24:45 1660.49 0.36 61.8 $25.08 $10,091.24
GOLD SELL 0.04 2022-09-15 17:02:58 1666.61 2022-09-16 13:24:41 1660.54 0.36 60.7 $24.64 $10,066.16
GBP/JPY SELL 0.28 2022-09-15 16:02:58 164.7 2022-09-16 13:24:37 163.05 -2.22 164.3 $319.08 $10,041.52
GOLD SELL 0.03 2022-09-13 12:48:33 1709.06 2022-09-16 07:03:32 1660.82 1.36 482.4 $146.08 $9,722.44
GBP/JPY SELL 0.28 2022-09-14 05:18:07 165.55 2022-09-16 00:02:53 164.12 -8.91 142.5 $269.58 $9,576.36
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2