Legacy Арилжааны cистем

Legacy нь зах зээлийн авах болон зарах арилжааны харьцааг үргэлж хянаж байдаг ба харьцаа нь нэг тал руу туйлширж эхлэхэд тренд үүссэн гэж үзэж, арилжаанд оролцдог байна. Энэхүү стратегид ашиглагддаг харьцаануудыг 10-аас дээш жилийн турш судалж байгаа ба үргэлж шинэчлэгдэж байдаг ажээ.

Эхэлсэн огноо: 2010-11-16 Арилжааны давтамж: 190-210 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
Арилжаачдын төрөл: Supply/Demand Analysis Арилжааны арга барил: Robotic
 • Үлдэгдэл: 3850.31
 • |
 • Цэвэр ашиг: 53460.43
 • |
 • Хөвөгч P/L: 324.66
 • |
 • Хувьцаа: 4174.97
 • |
 • Маржин: 166.22
Тэнцвэр 3,850.31
Цэвэр ашиг 53,460.43
Хөвөгч P/L 324.66
Хувьцаа 4,174.97
Маржин 166.22
#Хаагдсан арилжаа 25,457
Ашигтай арилжаа 11,956
Алдагдалтай арилжаа 13,466
Ялах % 46.97%
Хугацаа (долоо хоног) 670
Ашиг/Арилжаа $2.22
Дундаж Ашиг $39.67
Дундаж Алдагдал -$31.04
Нийт Ашиг $474,326.26
Нийт Алдагдал -$417,919.09
Ашгийн Харьцаа 1.13
RAR 38.01
Дээд бууралтын хэмжээ $1,484.15
Дээд бууралтын хэмжээ % 22.78 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,241.19
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,386.99
Дундаж хугацаа 75.01
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 37.95
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GOLD BUY 0.02 2023-09-22 08:03:19 1927.25 2023-09-25 05:47:49 1922.28 -0.7 -49.7 -$10.64 $3,865.41
GOLD BUY 0.04 2023-09-22 08:28:26 1926.62 2023-09-25 05:47:49 1922.28 -1.41 -43.4 -$18.77 $3,876.05
GBP/JPY SELL 0.16 2023-09-20 06:03:11 182.53 2023-09-24 21:18:14 181.9 -17.94 63.6 $50.70 $3,894.82
GOLD BUY 0.02 2023-09-22 08:03:19 1927.25 2023-09-22 20:04:16 1925.21 -20.4 -$4.08 $3,844.12
GOLD BUY 0.02 2023-09-21 20:03:28 1920.09 2023-09-22 20:04:16 1925.21 -0.7 51.2 $9.54 $3,848.20
NZD/JPY BUY 0.10 2023-09-22 05:03:08 87.89 2023-09-22 20:04:11 88.41 52.3 $35.25 $3,838.66
EUR/USD SELL 0.10 2023-09-22 16:02:50 1.06581 2023-09-22 20:04:07 1.06459 12.2 $12.20 $3,803.41
CAD/JPY BUY 0.10 2023-09-22 07:02:42 110.14 2023-09-22 20:04:05 110.05 -8.8 -$5.93 $3,791.21
AUD/JPY BUY 0.08 2023-09-22 04:02:49 95.15 2023-09-22 20:04:03 95.54 38.8 $20.92 $3,797.14
EUR/USD BUY 0.10 2023-09-22 09:02:49 1.06485 2023-09-22 16:02:48 1.06582 9.7 $9.70 $3,776.22
GOLD SELL 0.02 2023-09-21 12:58:13 1915.12 2023-09-21 20:03:28 1920.1 -49.8 -$9.96 $3,766.52
EUR/USD SELL 0.10 2023-09-21 07:02:39 1.06453 2023-09-21 20:03:11 1.06615 -16.2 -$16.20 $3,776.48
CAD/JPY SELL 0.10 2023-09-21 16:02:54 109.3 2023-09-21 20:03:03 109.43 -13.7 -$9.29 $3,792.68
AUD/JPY SELL 0.08 2023-09-21 04:03:12 95.04 2023-09-21 20:03:01 94.66 37.5 $20.33 $3,801.97
GOLD BUY 0.02 2023-09-20 15:17:55 1945.57 2023-09-21 12:58:13 1915.08 -2.11 -304.9 -$63.09 $3,781.64
GOLD BUY 0.04 2023-09-20 15:17:55 1945.57 2023-09-21 10:03:13 1924.21 -4.22 -213.6 -$89.66 $3,844.73
EUR/JPY BUY 0.08 2023-09-15 15:03:24 157.71 2023-09-21 00:48:14 157.78 4.73 7 $8.50 $3,934.39
EUR/JPY BUY 0.08 2023-09-19 10:48:09 158.03 2023-09-21 00:48:14 157.78 3.16 -24.8 -$10.21 $3,925.89
GOLD BUY 0.02 2023-09-19 20:03:29 1931.75 2023-09-21 00:32:47 1926.74 -2.81 -50.1 -$12.83 $3,936.10
GOLD BUY 0.04 2023-09-20 14:03:23 1943.13 2023-09-21 00:32:47 1926.74 -4.22 -163.9 -$69.78 $3,948.93
GOLD BUY 0.02 2023-09-19 20:03:29 1931.75 2023-09-20 20:02:58 1932.59 -0.71 8.4 $0.97 $4,059.47
GOLD BUY 0.02 2023-09-20 15:17:55 1945.57 2023-09-21 00:32:46 1926.73 -2.11 -188.4 -$39.79 $4,018.71
GOLD BUY 0.02 2023-09-18 17:02:55 1931.57 2023-09-20 20:02:58 1932.58 -1.4 10.1 $0.62 $4,058.50
NZD/JPY SELL 0.10 2023-09-20 06:03:15 87.83 2023-09-20 20:02:51 87.8 3 $2.02 $4,057.88
EUR/USD BUY 0.10 2023-09-20 08:03:09 1.06913 2023-09-20 20:02:47 1.06563 -35 -$35 $4,055.86
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2