Legacy Арилжааны cистем

Legacy нь зах зээлийн авах болон зарах арилжааны харьцааг үргэлж хянаж байдаг ба харьцаа нь нэг тал руу туйлширж эхлэхэд тренд үүссэн гэж үзэж, арилжаанд оролцдог байна. Энэхүү стратегид ашиглагддаг харьцаануудыг 10-аас дээш жилийн турш судалж байгаа ба үргэлж шинэчлэгдэж байдаг ажээ.

Эхэлсэн огноо: 2010-11-16 Арилжааны давтамж: 190-210 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
Арилжаачдын төрөл: Supply/Demand Analysis Арилжааны арга барил: Robotic
 • Үлдэгдэл: 4790.45
 • |
 • Цэвэр ашиг: 50869.9
 • |
 • Хөвөгч P/L: -715.48
 • |
 • Хувьцаа: 4074.97
 • |
 • Маржин: 352.8
Тэнцвэр 4,790.45
Цэвэр ашиг 50,869.9
Хөвөгч P/L -715.48
Хувьцаа 4,074.97
Маржин 352.8
#Хаагдсан арилжаа 24,322
Ашигтай арилжаа 11,439
Алдагдалтай арилжаа 12,849
Ялах % 47.03%
Хугацаа (долоо хоног) 644
Ашиг/Арилжаа $2.26
Дундаж Ашиг $39.67
Дундаж Алдагдал -$31.05
Нийт Ашиг $453,821.41
Нийт Алдагдал -$398,964.63
Ашгийн Харьцаа 1.14
RAR 36.96
Дээд бууралтын хэмжээ $1,484.15
Дээд бууралтын хэмжээ % 22.78 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,241.19
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,386.99
Дундаж хугацаа 77.19
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 37.74
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GOLD BUY 0.03 2023-03-23 16:33:14 1993.51 2023-03-24 20:03:28 1976.6 -0.72 -169.1 -$51.45 $4,791.45
NZD/JPY SELL 0.10 2023-03-24 07:02:53 81.31 2023-03-24 20:03:23 81.07 23.4 $17.90 $4,842.90
EUR/USD SELL 0.10 2023-03-24 06:02:52 1.08324 2023-03-24 20:03:20 1.07606 71.8 $71.80 $4,825
CAD/JPY SELL 0.10 2023-03-24 06:02:50 94.8 2023-03-24 20:03:18 95.2 -40.4 -$30.90 $4,753.20
AUD/JPY SELL 0.14 2023-03-24 06:02:47 86.99 2023-03-24 20:03:15 86.94 5.3 $5.68 $4,784.10
2023-03-24 17:55:54 Balance Deposit +2591.25 $4,778.42
GOLD BUY 0.03 2023-03-23 12:37:56 1972.06 2023-03-24 17:33:29 1979.16 -0.73 71 $20.57 $2,187.17
GOLD BUY 0.11 2023-03-23 16:33:14 1993.51 2023-03-24 17:33:28 1979.15 -2.66 -143.6 -$160.62 $2,166.60
GOLD BUY 0.04 2023-03-23 12:37:56 1972.06 2023-03-23 20:02:51 1997.77 257.1 $102.84 $2,327.22
NZD/JPY BUY 0.10 2023-03-23 10:02:47 82.4 2023-03-23 20:02:45 81.66 -74.1 -$56.74 $2,224.38
EUR/USD BUY 0.10 2023-03-23 05:03:10 1.09037 2023-03-23 20:02:36 1.0839 -64.7 -$64.70 $2,281.12
GOLD SELL 0.04 2023-03-22 22:53:36 1966.46 2023-03-23 04:03:16 1976.85 -103.9 -$41.56 $2,345.82
EUR/JPY BUY 0.14 2023-03-22 22:53:35 142.72 2023-03-23 03:18:20 142.28 -44.9 -$48.15 $2,387.38
EUR/JPY BUY 0.14 2023-03-22 22:53:34 142.72 2023-03-23 03:18:20 142.28 -44.8 -$48.04 $2,435.53
EUR/JPY BUY 0.18 2023-03-22 09:46:37 142.91 2023-03-22 22:50:59 142.71 1.65 -19.8 -$25.46 $2,483.57
NZD/JPY BUY 0.10 2023-03-22 12:03:00 82.59 2023-03-22 20:03:09 81.54 -105.7 -$80.68 $2,509.03
EUR/JPY BUY 0.40 2023-03-21 12:17:46 142.69 2023-03-22 09:43:53 142.85 1.21 16.1 $49.81 $2,589.71
NZD/JPY SELL 0.10 2023-03-21 08:02:46 81.84 2023-03-21 20:03:20 82 -16.1 -$12.16 $2,539.90
EUR/USD BUY 0.10 2023-03-21 05:03:18 1.07114 2023-03-21 20:03:17 1.07701 58.7 $58.70 $2,552.06
CAD/JPY SELL 0.10 2023-03-21 18:03:26 96.45 2023-03-21 20:03:15 96.59 -13.6 -$10.27 $2,493.36
CAD/JPY BUY 0.10 2023-03-21 13:02:59 96.75 2023-03-21 18:03:24 96.45 -29.7 -$22.42 $2,503.63
GBP/JPY SELL 0.20 2023-03-20 06:48:21 159.86 2023-03-21 08:18:17 161.81 -2.66 -194.2 -$296.79 $2,526.05
EUR/JPY SELL 0.20 2023-03-20 06:48:14 139.98 2023-03-21 08:18:11 141.72 -1.21 -174.2 -$265.04 $2,822.84
NZD/JPY BUY 0.10 2023-03-20 17:03:12 82.28 2023-03-20 20:03:22 82.14 -13.3 -$10.12 $3,087.88
EUR/USD BUY 0.10 2023-03-20 04:03:22 1.06704 2023-03-20 20:03:18 1.07212 50.8 $50.80 $3,098
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2