Legacy Арилжааны cистем

Legacy нь зах зээлийн авах болон зарах арилжааны харьцааг үргэлж хянаж байдаг ба харьцаа нь нэг тал руу туйлширж эхлэхэд тренд үүссэн гэж үзэж, арилжаанд оролцдог байна. Энэхүү стратегид ашиглагддаг харьцаануудыг 10-аас дээш жилийн турш судалж байгаа ба үргэлж шинэчлэгдэж байдаг ажээ.

Эхэлсэн огноо: 2010-11-16 Арилжааны давтамж: 190-210 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend Хосололууд: EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY
Арилжаачдын төрөл: Supply/Demand Analysis Арилжааны арга барил: Robotic
 • Үлдэгдэл: 935.56
 • |
 • Цэвэр ашиг: 53239.76
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 935.56
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 935.56
Цэвэр ашиг 53,239.76
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 935.56
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 22,737
Ашигтай арилжаа 10,691
Алдагдалтай арилжаа 12,014
Ялах % 47.02%
Хугацаа (долоо хоног) 570
Ашиг/Арилжаа $2.49
Дундаж Ашиг $37.56
Дундаж Алдагдал -$28.72
Нийт Ашиг $401,505.25
Нийт Алдагдал -$344,993.32
Ашгийн Харьцаа 1.31
RAR 38.08
Дээд бууралтын хэмжээ $1,484.15
Дээд бууралтын хэмжээ % 21.71 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,241.19
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,287.41
Дундаж хугацаа 80.98
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 39.87
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
NZD/JPY BUY 0.10 2021-10-21 05:02:50 82.037 2021-10-21 20:02:43 81.579 -45.8 -$40.18 $1,058.76
EUR/USD BUY 0.10 2021-10-21 05:02:47 1.16519 2021-10-21 20:02:40 1.16216 -30.3 -$30.30 $1,098.94
CAD/JPY BUY 0.10 2021-10-21 05:02:44 92.591 2021-10-21 20:02:37 92.129 -46.2 -$40.53 $1,129.24
AUD/JPY BUY 0.10 2021-10-21 05:02:42 85.635 2021-10-21 20:02:34 85.116 -51.9 -$45.52 $1,169.77
NZD/JPY SELL 0.10 2021-10-20 05:03:04 82.207 2021-10-20 20:02:46 82.36 -15.3 -$13.38 $1,215.29
EUR/USD SELL 0.10 2021-10-20 11:03:15 1.16318 2021-10-20 20:02:42 1.16521 -20.3 -$20.30 $1,228.67
CAD/JPY BUY 0.10 2021-10-20 16:02:53 92.675 2021-10-20 20:02:40 92.706 3.1 $2.71 $1,248.97
AUD/JPY SELL 0.10 2021-10-20 04:02:32 85.776 2021-10-20 20:02:38 85.937 -16.1 -$14.09 $1,246.26
CAD/JPY SELL 0.10 2021-10-20 04:02:34 92.76 2021-10-20 16:02:52 92.674 8.6 $7.53 $1,260.35
NZD/JPY BUY 0.10 2021-10-19 12:03:04 81.715 2021-10-19 20:03:04 81.792 7.7 $6.74 $1,252.82
EUR/USD BUY 0.10 2021-10-19 15:03:15 1.16417 2021-10-19 20:03:01 1.1633 -8.7 -$8.70 $1,246.08
CAD/JPY SELL 0.10 2021-10-19 04:02:42 92.425 2021-10-19 20:02:58 92.47 -4.5 -$3.93 $1,254.78
AUD/JPY BUY 0.10 2021-10-19 12:02:58 85.32 2021-10-19 20:02:57 85.467 14.7 $12.85 $1,258.71
EUR/USD SELL 0.10 2021-10-19 04:02:44 1.16458 2021-10-19 15:03:14 1.16418 4 $4 $1,245.86
AUD/JPY SELL 0.10 2021-10-19 06:02:45 85.18 2021-10-19 12:02:57 85.318 -13.8 -$12.08 $1,241.86
NZD/JPY SELL 0.10 2021-10-18 17:03:05 80.897 2021-10-18 20:03:11 81.009 -11.2 -$9.80 $1,253.94
EUR/USD BUY 0.10 2021-10-18 04:03:17 1.15826 2021-10-18 20:03:09 1.16093 26.7 $26.70 $1,263.74
CAD/JPY SELL 0.10 2021-10-18 17:03:03 92.332 2021-10-18 20:03:07 92.353 -2.1 -$1.84 $1,237.04
AUD/JPY BUY 0.10 2021-10-18 05:03:05 84.65 2021-10-18 20:03:05 84.759 10.9 $9.54 $1,238.88
NZD/JPY BUY 0.10 2021-10-18 05:03:10 80.782 2021-10-18 17:03:04 80.897 11.5 $10.07 $1,229.34
CAD/JPY BUY 0.10 2021-10-18 07:02:55 92.21 2021-10-18 17:03:02 92.332 12.2 $10.68 $1,219.27
NZD/JPY BUY 0.10 2021-10-15 14:03:02 80.786 2021-10-15 20:03:03 80.761 -2.5 -$2.19 $1,208.59
CAD/JPY SELL 0.10 2021-10-15 07:03:13 92.409 2021-10-15 20:03:01 92.319 9 $7.87 $1,210.78
AUD/JPY SELL 0.10 2021-10-15 08:02:59 84.743 2021-10-15 20:02:58 84.785 -4.2 -$3.68 $1,202.91
NZD/JPY BUY 0.10 2021-10-14 17:02:51 79.857 2021-10-14 20:03:00 79.981 12.4 $10.91 $1,206.59
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2