Knight Арилжааны cистем

Knight нь хагас автоматжуулсан стратеги ба техникийн индикаторууд, ялангуяа Фибоначчи индикаторыг түлхүү ашиглан арилжаа хийдэг.
Энэхүү стратеги нь хэд хэдэн валютын хослолын ханшийг төрөл бүрийн хугацааны график дээр шинжиж, тодорхой зүй тогтлыг олсноор арилжаанд оролцдог.
Эцсийн шийдвэрийг стратеги хөгжүүлэгч өөрөө техникийн болон суурин анализ гүйцэтгэж гаргадаг. Энэхүү стратегийг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2020-08-04 Арилжааны давтамж: 70-90 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Fibonacci Хосололууд: FX Majors , Gold
Арилжаачдын төрөл: Technical, Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-automated
 • Үлдэгдэл: 3650.59
 • |
 • Цэвэр ашиг: -133.97
 • |
 • Хөвөгч P/L: -361.61
 • |
 • Хувьцаа: 3288.98
 • |
 • Маржин: 530.34
Тэнцвэр 3,650.59
Цэвэр ашиг -133.97
Хөвөгч P/L -361.61
Хувьцаа 3,288.98
Маржин 530.34
#Хаагдсан арилжаа 1,549
Ашигтай арилжаа 1,201
Алдагдалтай арилжаа 347
Ялах % 77.53%
Хугацаа (долоо хоног) 63
Ашиг/Арилжаа $0.15
Дундаж Ашиг $27.72
Дундаж Алдагдал -$95.28
Нийт Ашиг $33,290.24
Нийт Алдагдал -$33,062.6
Ашгийн Харьцаа 0.29
RAR 0.03
Дээд бууралтын хэмжээ $7,515.92
Дээд бууралтын хэмжээ % 81.97 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,005.4
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,511.97
Дундаж хугацаа 71.48
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 24.48
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
CAD/CHF SELL 0.05 2021-10-06 14:37:41 0.7347 2021-10-19 15:54:10 0.74752 -2.43 -128.2 -$71.88 $3,650.59
CAD/CHF SELL 0.05 2021-10-08 20:50:30 0.74305 2021-10-19 15:54:05 0.7475 -1.69 -44.5 -$25.80 $3,722.47
EUR/CAD BUY 0.05 2021-10-06 14:32:57 1.45695 2021-10-19 15:53:59 1.4362 -3.06 -207.5 -$87.09 $3,748.27
EUR/CAD BUY 0.05 2021-10-08 20:50:18 1.44394 2021-10-19 15:53:53 1.4362 -2.14 -77.4 -$33.48 $3,835.36
CAD/JPY SELL 0.05 2021-10-11 23:12:26 90.794 2021-10-19 10:15:31 92.685 -0.67 -189.1 -$83.52 $3,868.84
CAD/JPY SELL 0.05 2021-10-08 20:52:08 89.935 2021-10-19 10:15:25 92.681 -0.86 -274.6 -$121.17 $3,952.36
EUR/GBP BUY 0.05 2021-10-04 08:50:35 0.85714 2021-10-19 07:08:25 0.84553 -2.73 -116.1 -$82.68 $4,073.53
EUR/GBP BUY 0.05 2021-10-06 14:33:44 0.8505 2021-10-19 07:08:20 0.84554 -2.34 -49.6 -$36.50 $4,156.21
NZD/CAD BUY 0.05 2021-09-24 16:37:47 0.88891 2021-10-19 07:04:34 0.88053 -0.55 -83.8 -$34.56 $4,192.71
NZD/CAD BUY 0.05 2021-09-29 15:44:46 0.87603 2021-10-19 07:04:29 0.88052 -0.42 44.9 $17.80 $4,227.27
GOLD BUY 0.05 2021-10-18 14:47:13 1769.44 2021-10-19 06:40:33 1777.15 -0.11 77.1 $38.44 $4,209.47
GOLD BUY 0.05 2021-10-18 10:42:20 1762.75 2021-10-18 12:34:27 1765.21 24.6 $12.30 $4,171.03
EUR/GBP SELL 0.10 2021-10-15 08:24:57 0.84601 2021-10-15 16:39:04 0.8429 31.1 $42.79 $4,158.73
NZD/CAD SELL 0.10 2021-10-14 13:48:01 0.86877 2021-10-15 16:08:45 0.87594 -0.24 -71.7 -$58.14 $4,115.94
AUD/CHF BUY 0.15 2021-10-14 13:32:39 0.68416 2021-10-15 16:01:14 0.68524 0.04 10.8 $17.57 $4,174.08
EUR/AUD SELL 0.15 2021-10-14 13:33:12 1.56245 2021-10-15 16:00:13 1.56367 -0.02 -12.2 -$13.59 $4,156.51
EUR/CAD SELL 0.10 2021-10-14 13:33:27 1.43517 2021-10-15 15:58:50 1.43647 0.02 -13 -$10.47 $4,170.10
CAD/CHF BUY 0.10 2021-10-14 13:33:48 0.74484 2021-10-15 15:57:45 0.74601 0.06 11.7 $12.72 $4,180.57
CAD/JPY BUY 0.10 2021-10-14 13:36:05 91.767 2021-10-15 15:57:04 92.271 -0.05 50.4 $44.06 $4,167.85
GOLD SELL 0.05 2021-10-11 22:54:51 1753.57 2021-10-15 15:50:39 1768.66 -0.34 -150.9 -$75.79 $4,123.79
GOLD SELL 0.05 2021-10-13 14:52:33 1793.95 2021-10-15 15:50:34 1768.65 -0.28 253 $126.22 $4,199.58
GOLD SELL 0.10 2021-10-15 06:52:01 1791.1 2021-10-15 15:50:28 1768.55 225.5 $225.50 $4,073.36
NZD/CAD SELL 0.10 2021-10-15 08:24:33 0.87052 2021-10-15 08:24:47 0.87088 -3.6 -$2.91 $3,847.86
GBP/CAD BUY 0.05 2021-10-08 20:51:03 1.69928 2021-10-14 13:32:27 1.69646 -0.93 -28.2 -$12.32 $3,850.77
GBP/CHF SELL 0.05 2021-10-04 22:11:06 1.25782 2021-10-14 13:17:06 1.26389 -3.04 -60.7 -$35.97 $3,863.09
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2