Volt Арилжааны cистем

Volt нь EURUSD болон бусад major хослолууд дээр арилждаг хагас-автомат стратеги юм.
Арилжаанд оролцохдоо ханшийн хөдөлгөөний зүй тогтол, мэдээ мэдээлэл болон зах зээлийн ерөнхий трендийг харгалзан үздэг.
Систем нь тренд эргэх цэгүүдийг таамаглаж, трендийн эсрэг арилжаанд ордог байна.
Volt нь ашигтай ажиллахын тулд эрсдлийн нарийн менежменттэй ажилладаг ба хөгжүүлэгч нь үргэлж Volt-ийг хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2018-01-24 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Price Action Хосололууд: FX Majors,Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical,Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-automated
 • Үлдэгдэл: 2067.58
 • |
 • Цэвэр ашиг: 14409.09
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 2067.58
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 2,067.58
Цэвэр ашиг 14,409.09
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 2,067.58
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 3,696
Ашигтай арилжаа 2,867
Алдагдалтай арилжаа 816
Ялах % 77.57%
Хугацаа (долоо хоног) 317
Ашиг/Арилжаа $3.9
Дундаж Ашиг $13.71
Дундаж Алдагдал -$30.51
Нийт Ашиг $39,307.18
Нийт Алдагдал -$24,898.09
Ашгийн Харьцаа 1.58
RAR 5.57
Дээд бууралтын хэмжээ $2,586.57
Дээд бууралтын хэмжээ % 44.97 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,276.8
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,309.36
Дундаж хугацаа 51.54
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 11.64
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/USD SELL 0.12 2024-02-16 15:09:24 1.0762 2024-02-16 20:33:10 1.07779 -15.9 -$19.08 $2,067.58
EUR/USD SELL 0.06 2024-02-13 13:41:13 1.07256 2024-02-13 13:43:36 1.07152 10.4 $6.24 $2,086.66
EUR/USD BUY 0.12 2024-01-02 07:28:57 1.10368 2024-02-05 09:54:37 1.07529 -283.9 -$340.68 $2,080.42
EUR/USD BUY 0.18 2024-01-02 09:46:23 1.10118 2024-02-05 09:19:25 1.07611 -250.7 -$451.26 $2,421.10
EUR/USD BUY 0.24 2024-02-04 23:09:54 1.07748 2024-02-05 06:11:15 1.07835 8.7 $20.88 $2,872.36
EUR/USD BUY 0.24 2024-01-31 20:04:06 1.0801 2024-01-31 21:49:19 1.08129 11.9 $28.56 $2,851.48
EUR/USD BUY 0.24 2024-01-29 17:07:54 1.08122 2024-01-29 17:24:03 1.08141 1.9 $4.56 $2,822.92
EUR/USD BUY 0.24 2024-01-29 15:22:36 1.08001 2024-01-29 17:06:44 1.08092 9.1 $21.84 $2,818.36
EUR/USD BUY 0.24 2024-01-25 15:17:57 1.08389 2024-01-25 21:49:17 1.08454 6.5 $15.60 $2,796.52
EUR/USD BUY 0.24 2024-01-23 15:25:49 1.08376 2024-01-23 19:43:04 1.08461 8.5 $20.40 $2,780.92
USD/CAD BUY 0.12 2024-01-23 14:26:45 1.34808 2024-01-23 14:55:22 1.3485 4.2 $3.74 $2,760.52
EUR/USD BUY 0.24 2024-01-17 05:48:04 1.08619 2024-01-17 07:00:41 1.08656 3.7 $8.88 $2,756.78
EUR/USD BUY 0.24 2024-01-16 09:40:30 1.08877 2024-01-16 12:33:51 1.08906 2.9 $6.96 $2,747.90
EUR/AUD BUY 0.06 2024-01-11 13:42:35 1.6395 2024-01-11 13:52:52 1.64011 6.1 $2.45 $2,740.94
EUR/AUD BUY 0.06 2024-01-09 14:11:04 1.63383 2024-01-09 14:18:01 1.63417 3.4 $1.37 $2,738.49
EUR/USD SELL 0.24 2023-12-27 14:50:44 1.10872 2023-12-29 19:04:45 1.10503 36.9 $88.56 $2,737.12
EUR/USD SELL 0.18 2023-12-26 16:41:03 1.1036 2023-12-29 19:04:44 1.10503 -14.3 -$25.74 $2,648.56
EUR/USD SELL 0.12 2023-12-26 13:38:28 1.10169 2023-12-29 19:04:43 1.10503 -33.4 -$40.08 $2,674.30
EUR/USD BUY 0.12 2023-12-21 14:10:47 1.09896 2023-12-21 14:32:57 1.09968 7.2 $8.64 $2,714.38
EUR/USD BUY 0.18 2023-12-15 18:44:33 1.08938 2023-12-15 20:25:29 1.0906 12.2 $21.96 $2,705.74
EUR/USD BUY 0.12 2023-12-15 14:43:15 1.09188 2023-12-15 20:25:28 1.09065 -12.3 -$14.76 $2,683.78
EUR/USD SELL 0.12 2023-12-14 19:00:55 1.09823 2023-12-15 08:15:02 1.09797 2.6 $3.12 $2,698.54
EUR/AUD BUY 0.06 2023-12-14 14:19:07 1.63645 2023-12-14 14:20:46 1.63701 5.6 $2.25 $2,695.42
EUR/USD BUY 0.12 2023-12-13 19:40:14 1.08764 2023-12-14 01:54:18 1.08957 19.3 $23.16 $2,693.17
EUR/USD BUY 0.12 2023-12-13 13:38:19 1.07985 2023-12-13 14:04:25 1.08046 6.1 $7.32 $2,670.01
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2