Volt Арилжааны cистем

Volt нь EURUSD болон бусад major хослолууд дээр арилждаг хагас-автомат стратеги юм.
Арилжаанд оролцохдоо ханшийн хөдөлгөөний зүй тогтол, мэдээ мэдээлэл болон зах зээлийн ерөнхий трендийг харгалзан үздэг.
Систем нь тренд эргэх цэгүүдийг таамаглаж, трендийн эсрэг арилжаанд ордог байна.
Volt нь ашигтай ажиллахын тулд эрсдлийн нарийн менежменттэй ажилладаг ба хөгжүүлэгч нь үргэлж Volt-ийг хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2018-01-24 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Price Action Хосололууд: FX Majors,Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical,Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-automated
 • Үлдэгдэл: 3838.84
 • |
 • Цэвэр ашиг: 16689.84
 • |
 • Хөвөгч P/L: -209
 • |
 • Хувьцаа: 3629.84
 • |
 • Маржин: 446.68
Тэнцвэр 3,838.84
Цэвэр ашиг 16,689.84
Хөвөгч P/L -209
Хувьцаа 3,629.84
Маржин 446.68
#Хаагдсан арилжаа 2,563
Ашигтай арилжаа 2,003
Алдагдалтай арилжаа 549
Ялах % 78.15%
Хугацаа (долоо хоног) 195
Ашиг/Арилжаа $6.59
Дундаж Ашиг $15.53
Дундаж Алдагдал -$25.88
Нийт Ашиг $31,104.31
Нийт Алдагдал -$14,205.47
Ашгийн Харьцаа 0.6
RAR 6.53
Дээд бууралтын хэмжээ $2,586.57
Дээд бууралтын хэмжээ % 35.81 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,276.8
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,309.36
Дундаж хугацаа 67.4
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 13.13
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
2021-10-21 21:00:15 Balance -1.11 $3,838.84
2021-10-21 16:15:33 Balance -0.25 $3,839.95
EUR/USD SELL 0.05 2021-10-20 13:18:49 1.16402 2021-10-21 16:15:33 1.16385 1.7 $0.85 $3,840.20
2021-10-21 16:15:24 Balance -0.25 $3,839.35
EUR/USD SELL 0.05 2021-10-20 13:11:02 1.16397 2021-10-21 16:15:24 1.16385 1.2 $0.60 $3,839.60
2021-10-20 21:00:14 Balance -1.24 $3,839
2021-10-20 13:18:49 Balance -0.25 $3,840.24
2021-10-20 13:11:02 Balance -0.25 $3,840.49
2021-10-19 21:00:16 Balance -0.52 $3,840.74
EUR/USD SELL 0.06 2021-10-19 10:11:09 1.16648 2021-10-19 16:39:37 1.16333 31.5 $18.90 $3,841.26
2021-10-19 16:39:37 Balance -0.3 $3,822.36
2021-10-19 10:11:09 Balance -0.3 $3,822.66
2021-10-18 21:00:16 Balance -0.51 $3,822.96
2021-10-18 07:41:56 Balance -0.25 $3,823.47
EUR/USD SELL 0.05 2021-10-15 13:14:30 1.15943 2021-10-18 07:41:56 1.15867 7.6 $3.80 $3,823.72
2021-10-18 07:41:48 Balance -0.1 $3,819.92
EUR/USD SELL 0.02 2021-10-13 15:46:15 1.15752 2021-10-18 07:41:48 1.1587 -11.8 -$2.36 $3,820.02
EUR/USD SELL 0.03 2021-10-13 13:16:51 1.15476 2021-10-18 07:41:42 1.15862 -38.6 -$11.58 $3,822.38
2021-10-18 07:41:42 Balance -0.15 $3,833.96
2021-10-17 21:00:14 Balance -0.62 $3,834.11
2021-10-15 13:14:30 Balance -0.25 $3,834.73
2021-10-14 21:00:15 Balance -1.13 $3,834.98
2021-10-13 21:00:17 Balance -1.05 $3,836.11
2021-10-13 15:46:21 Balance -0.1 $3,837.16
2021-10-13 15:46:15 Balance -0.1 $3,837.26
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2