Volt Арилжааны cистем

Volt нь EURUSD болон бусад major хослолууд дээр арилждаг хагас-автомат стратеги юм.
Арилжаанд оролцохдоо ханшийн хөдөлгөөний зүй тогтол, мэдээ мэдээлэл болон зах зээлийн ерөнхий трендийг харгалзан үздэг.
Систем нь тренд эргэх цэгүүдийг таамаглаж, трендийн эсрэг арилжаанд ордог байна.
Volt нь ашигтай ажиллахын тулд эрсдлийн нарийн менежменттэй ажилладаг ба хөгжүүлэгч нь үргэлж Volt-ийг хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2018-01-24 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Price Action Хосололууд: FX Majors,Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical,Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-automated
 • Үлдэгдэл: 1425.29
 • |
 • Цэвэр ашиг: 14766.8
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 1425.29
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 1,425.29
Цэвэр ашиг 14,766.8
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 1,425.29
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 3,120
Ашигтай арилжаа 2,420
Алдагдалтай арилжаа 689
Ялах % 77.56%
Хугацаа (долоо хоног) 244
Ашиг/Арилжаа $4.73
Дундаж Ашиг $14.32
Дундаж Алдагдал -$28.88
Нийт Ашиг $34,666
Нийт Алдагдал -$19,899.2
Ашгийн Харьцаа 1.74
RAR 5.71
Дээд бууралтын хэмжээ $2,586.57
Дээд бууралтын хэмжээ % 44.97 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,276.8
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,309.36
Дундаж хугацаа 58.74
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 12.75
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/AUD SELL 0.06 2022-10-03 01:42:14 1.5241 2022-10-03 01:51:40 1.52366 4.4 $1.70 $1,425.29
EUR/AUD SELL 0.12 2022-09-30 18:35:50 1.52728 2022-09-30 19:32:32 1.53228 -50 -$38.37 $1,423.59
EUR/AUD SELL 0.06 2022-09-30 17:43:01 1.52492 2022-09-30 19:32:31 1.53227 -73.5 -$28.21 $1,461.96
EUR/USD BUY 0.06 2022-09-30 10:14:56 0.97874 2022-09-30 14:39:46 0.97902 2.8 $1.68 $1,490.17
EUR/USD BUY 0.12 2022-09-30 13:20:11 0.97368 2022-09-30 13:35:50 0.97448 8 $9.60 $1,488.49
EUR/USD BUY 0.06 2022-09-30 02:18:40 0.98008 2022-09-30 02:22:21 0.98024 1.6 $0.96 $1,478.89
EUR/USD SELL 0.12 2022-09-29 17:46:15 0.97819 2022-09-29 17:48:10 0.97802 1.7 $2.04 $1,477.93
EUR/USD BUY 0.12 2022-09-29 07:30:07 0.96511 2022-09-29 09:44:09 0.9698 46.9 $56.28 $1,475.89
EUR/USD BUY 0.06 2022-09-29 02:32:01 0.96755 2022-09-29 02:35:55 0.96784 2.9 $1.74 $1,419.61
EUR/USD SELL 0.12 2022-09-28 17:42:01 0.97364 2022-09-28 17:48:31 0.97305 5.9 $7.08 $1,417.87
EUR/USD BUY 0.06 2022-09-26 01:47:18 0.96519 2022-09-28 16:03:13 0.96985 -1.34 46.6 $26.62 $1,410.79
EUR/USD BUY 0.12 2022-09-28 14:33:26 0.96237 2022-09-28 14:33:52 0.96249 1.2 $1.44 $1,384.17
EUR/USD BUY 0.12 2022-09-27 16:22:02 0.95895 2022-09-28 14:31:58 0.96218 -1.34 32.3 $37.42 $1,382.73
EUR/USD BUY 0.12 2022-09-27 14:09:58 0.96026 2022-09-27 14:32:19 0.9607 4.4 $5.28 $1,345.31
AUD/CAD SELL 0.12 2022-09-26 15:20:49 0.88941 2022-09-26 15:35:00 0.88847 9.4 $8.21 $1,340.03
AUD/CAD SELL 0.06 2022-09-26 14:54:10 0.88812 2022-09-26 15:34:59 0.88846 -3.4 -$1.48 $1,331.82
AUD/CAD BUY 0.06 2022-09-26 14:08:01 0.88828 2022-09-26 14:12:20 0.88825 -0.3 -$0.13 $1,333.30
EUR/USD BUY 0.18 2022-09-21 06:32:14 0.99191 2022-09-26 00:59:25 0.95746 -10.3 -344.5 -$630.40 $1,333.43
EUR/USD BUY 0.12 2022-07-05 07:58:27 1.03784 2022-09-26 00:59:19 0.95896 -100.58 -788.8 -$1,047.14 $1,963.83
EUR/USD BUY 0.24 2022-09-23 08:12:02 0.97654 2022-09-23 10:36:21 0.97704 5 $12 $3,010.97
EUR/USD BUY 0.18 2022-09-20 11:58:11 0.99882 2022-09-20 14:10:08 0.99897 1.5 $2.70 $2,998.97
EUR/USD BUY 0.18 2022-09-19 05:38:38 0.99883 2022-09-19 16:37:20 1.00106 22.3 $40.14 $2,996.27
EUR/USD BUY 0.18 2022-09-16 07:42:52 0.99739 2022-09-16 14:11:23 0.99883 14.4 $25.92 $2,956.13
EUR/USD BUY 0.18 2022-09-13 17:43:53 0.99884 2022-09-15 17:52:39 0.99933 -8.38 4.9 $0.44 $2,930.21
EUR/USD BUY 0.18 2022-09-13 13:07:25 1.0013 2022-09-13 13:19:55 1.00217 8.7 $15.66 $2,929.77
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2