Volt Арилжааны cистем

Volt нь EURUSD болон бусад major хослолууд дээр арилждаг хагас-автомат стратеги юм.
Арилжаанд оролцохдоо ханшийн хөдөлгөөний зүй тогтол, мэдээ мэдээлэл болон зах зээлийн ерөнхий трендийг харгалзан үздэг.
Систем нь тренд эргэх цэгүүдийг таамаглаж, трендийн эсрэг арилжаанд ордог байна.
Volt нь ашигтай ажиллахын тулд эрсдлийн нарийн менежменттэй ажилладаг ба хөгжүүлэгч нь үргэлж Volt-ийг хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2018-01-24 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Price Action Хосололууд: FX Majors,Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical,Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-automated
 • Үлдэгдэл: 3598.2
 • |
 • Цэвэр ашиг: 16939.71
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 3598.2
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 3,598.2
Цэвэр ашиг 16,939.71
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 3,598.2
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 3,014
Ашигтай арилжаа 2,336
Алдагдалтай арилжаа 667
Ялах % 77.5%
Хугацаа (долоо хоног) 226
Ашиг/Арилжаа $5.62
Дундаж Ашиг $14.25
Дундаж Алдагдал -$24.5
Нийт Ашиг $33,281.85
Нийт Алдагдал -$16,342.14
Ашгийн Харьцаа 2.04
RAR 6.55
Дээд бууралтын хэмжээ $2,586.57
Дээд бууралтын хэмжээ % 35.81 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,276.8
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,309.36
Дундаж хугацаа 58.99
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 13.3
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/USD BUY 0.12 2022-05-25 10:46:21 1.06571 2022-05-25 11:11:22 1.06671 10 $12 $3,598.20
EUR/USD BUY 0.08 2022-05-25 08:02:41 1.0674 2022-05-25 11:11:22 1.06671 -6.9 -$5.52 $3,586.20
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-24 14:30:37 1.07445 2022-05-24 14:38:04 1.07387 5.8 $4.64 $3,591.72
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-24 07:41:40 1.07268 2022-05-24 08:10:46 1.0721 5.8 $4.64 $3,587.08
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-24 07:00:29 1.06965 2022-05-24 07:03:07 1.07073 -10.8 -$8.64 $3,582.44
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-23 15:28:13 1.06808 2022-05-23 15:46:23 1.06755 5.3 $4.24 $3,591.08
EUR/USD SELL 0.12 2022-05-23 09:05:27 1.06638 2022-05-23 12:30:39 1.06522 11.6 $13.92 $3,586.84
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-23 09:02:21 1.06508 2022-05-23 12:30:38 1.06523 -1.5 -$1.20 $3,572.92
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-19 15:25:44 1.05851 2022-05-19 16:02:16 1.05817 3.4 $2.72 $3,574.12
EUR/USD SELL 0.12 2022-05-19 11:01:31 1.0537 2022-05-19 11:21:08 1.05206 16.4 $19.68 $3,571.40
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-19 10:49:59 1.0525 2022-05-19 11:16:36 1.05182 6.8 $5.44 $3,551.72
EUR/USD BUY 0.08 2022-05-18 18:59:43 1.04758 2022-05-19 00:19:53 1.0479 -1.51 3.2 $1.05 $3,546.28
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-17 11:45:21 1.05504 2022-05-17 11:48:44 1.0547 3.4 $2.72 $3,545.23
EUR/AUD BUY 0.04 2022-05-16 15:42:03 1.50416 2022-05-17 11:46:09 1.49899 -0.24 -51.7 -$14.79 $3,542.51
EUR/AUD BUY 0.12 2022-05-17 00:28:29 1.49481 2022-05-17 11:46:09 1.49902 42.1 $35.55 $3,557.30
EUR/AUD BUY 0.08 2022-05-16 15:54:01 1.5014 2022-05-17 11:46:09 1.49901 -0.49 -23.9 -$13.94 $3,521.75
EUR/USD SELL 0.12 2022-05-17 08:44:58 1.04873 2022-05-17 09:27:37 1.04767 10.6 $12.72 $3,535.69
EUR/USD SELL 0.08 2022-05-17 08:11:43 1.04743 2022-05-17 09:27:35 1.04767 -2.4 -$1.92 $3,522.97
EUR/AUD SELL 0.04 2022-05-13 15:12:24 1.50383 2022-05-13 16:09:23 1.50363 2 $0.55 $3,524.89
EUR/USD BUY 0.08 2022-05-13 13:25:40 1.03527 2022-05-13 13:25:49 1.03546 1.9 $1.52 $3,524.34
EUR/USD BUY 0.08 2022-05-12 15:59:18 1.03736 2022-05-12 16:10:51 1.03794 5.8 $4.64 $3,522.82
EUR/USD BUY 0.12 2022-05-12 07:14:22 1.0461 2022-05-12 07:48:13 1.04742 13.2 $15.84 $3,518.18
EUR/USD BUY 0.08 2022-05-12 07:13:27 1.0476 2022-05-12 07:48:12 1.0475 -1 -$0.80 $3,502.34
EUR/USD SELL 0.16 2022-05-11 13:48:41 1.05742 2022-05-11 14:57:14 1.05471 27.1 $43.36 $3,503.14
EUR/USD SELL 0.12 2022-05-11 13:06:19 1.05358 2022-05-11 14:57:13 1.05473 -11.5 -$13.80 $3,459.78
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2