Volt Арилжааны cистем

Volt нь EURUSD болон бусад major хослолууд дээр арилждаг хагас-автомат стратеги юм.
Арилжаанд оролцохдоо ханшийн хөдөлгөөний зүй тогтол, мэдээ мэдээлэл болон зах зээлийн ерөнхий трендийг харгалзан үздэг.
Систем нь тренд эргэх цэгүүдийг таамаглаж, трендийн эсрэг арилжаанд ордог байна.
Volt нь ашигтай ажиллахын тулд эрсдлийн нарийн менежменттэй ажилладаг ба хөгжүүлэгч нь үргэлж Volt-ийг хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2018-01-24 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Price Action Хосололууд: FX Majors,Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical,Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-automated
 • Үлдэгдэл: 2850.22
 • |
 • Цэвэр ашиг: 15191.73
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 2850.22
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 2,850.22
Цэвэр ашиг 15,191.73
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 2,850.22
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 3,603
Ашигтай арилжаа 2,797
Алдагдалтай арилжаа 794
Ялах % 77.63%
Хугацаа (долоо хоног) 295
Ашиг/Арилжаа $4.22
Дундаж Ашиг $13.74
Дундаж Алдагдал -$29.28
Нийт Ашиг $38,441.86
Нийт Алдагдал -$23,250.13
Ашгийн Харьцаа 1.65
RAR 5.87
Дээд бууралтын хэмжээ $2,586.57
Дээд бууралтын хэмжээ % 44.97 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,276.8
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,309.36
Дундаж хугацаа 51.98
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 12.18
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/USD BUY 0.12 2023-09-22 13:23:31 1.06526 2023-09-22 13:55:08 1.06584 5.8 $6.96 $2,850.22
EUR/USD SELL 0.12 2023-09-20 19:43:34 1.0662 2023-09-20 19:54:27 1.06609 1.1 $1.32 $2,843.26
AUD/CAD SELL 0.12 2023-09-19 12:34:30 0.8667 2023-09-19 12:57:08 0.8668 -1 -$0.89 $2,841.94
EUR/USD BUY 0.12 2023-09-18 16:31:30 1.06891 2023-09-18 17:28:12 1.06934 4.3 $5.16 $2,842.83
EUR/AUD BUY 0.12 2023-09-15 12:50:58 1.65278 2023-09-15 12:59:10 1.65316 3.8 $2.94 $2,837.67
EUR/USD BUY 0.12 2023-09-13 13:49:19 1.07446 2023-09-14 05:33:55 1.07505 -3.2 5.9 $3.88 $2,834.73
EUR/USD BUY 0.12 2023-09-12 15:14:54 1.07215 2023-09-12 15:22:45 1.0727 5.5 $6.60 $2,830.85
EUR/USD BUY 0.18 2023-09-06 14:00:11 1.07179 2023-09-08 14:05:42 1.07355 -6.39 17.6 $25.29 $2,824.25
EUR/USD BUY 0.12 2023-09-06 13:59:04 1.07382 2023-09-08 14:05:41 1.07354 -4.26 -2.8 -$7.62 $2,798.96
EUR/USD BUY 0.12 2023-09-01 13:50:24 1.08492 2023-09-01 13:58:13 1.08532 4 $4.80 $2,806.58
EUR/USD SELL 0.18 2023-08-29 14:00:04 1.08208 2023-08-31 14:04:05 1.08546 -33.8 -$60.84 $2,801.78
EUR/USD SELL 0.12 2023-08-29 13:38:42 1.07903 2023-08-31 14:04:04 1.08546 -64.3 -$77.16 $2,862.62
EUR/USD SELL 0.24 2023-08-29 16:58:18 1.08627 2023-08-31 11:36:52 1.08597 3 $7.20 $2,939.78
EUR/USD SELL 0.24 2023-08-29 14:02:13 1.08373 2023-08-29 14:51:22 1.08337 3.6 $8.64 $2,932.58
EUR/AUD SELL 0.06 2023-08-29 14:02:11 1.68302 2023-08-29 14:05:24 1.68267 3.5 $1.35 $2,923.94
EUR/AUD BUY 0.06 2023-08-29 13:56:18 1.68473 2023-08-29 13:57:42 1.68496 2.3 $0.89 $2,922.59
EUR/AUD BUY 0.12 2023-08-25 11:58:53 1.68145 2023-08-25 12:28:25 1.68148 0.3 $0.23 $2,921.70
EUR/USD BUY 0.12 2023-08-25 11:59:56 1.08039 2023-08-25 12:13:54 1.08089 5 $6 $2,921.47
EUR/USD BUY 0.12 2023-08-24 14:29:24 1.08403 2023-08-24 14:41:58 1.08434 3.1 $3.72 $2,915.47
EUR/USD BUY 0.12 2023-08-24 14:12:57 1.08431 2023-08-24 14:16:11 1.08467 3.6 $4.32 $2,911.75
EUR/USD SELL 0.12 2023-08-23 16:00:15 1.08616 2023-08-23 16:06:12 1.08599 1.7 $2.04 $2,907.43
EUR/USD SELL 0.12 2023-08-23 14:22:01 1.08471 2023-08-23 14:34:55 1.08459 1.2 $1.44 $2,905.39
EUR/USD BUY 0.12 2023-08-23 13:58:40 1.08407 2023-08-23 14:18:24 1.08433 2.6 $3.12 $2,903.95
EUR/USD BUY 0.12 2023-08-23 00:10:49 1.08516 2023-08-23 01:44:04 1.08542 2.6 $3.12 $2,900.83
EUR/USD SELL 0.12 2023-08-22 14:58:41 1.08516 2023-08-22 15:01:43 1.08491 2.5 $3 $2,897.71
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2