Volt Арилжааны cистем

Volt нь EURUSD болон бусад major хослолууд дээр арилждаг хагас-автомат стратеги юм.
Арилжаанд оролцохдоо ханшийн хөдөлгөөний зүй тогтол, мэдээ мэдээлэл болон зах зээлийн ерөнхий трендийг харгалзан үздэг.
Систем нь тренд эргэх цэгүүдийг таамаглаж, трендийн эсрэг арилжаанд ордог байна.
Volt нь ашигтай ажиллахын тулд эрсдлийн нарийн менежменттэй ажилладаг ба хөгжүүлэгч нь үргэлж Volt-ийг хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2018-01-24 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Price Action Хосололууд: FX Majors,Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical,Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-automated
 • Үлдэгдэл: 3495.94
 • |
 • Цэвэр ашиг: 15837.45
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 3495.94
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 3,495.94
Цэвэр ашиг 15,837.45
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 3,495.94
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 3,403
Ашигтай арилжаа 2,644
Алдагдалтай арилжаа 747
Ялах % 77.7%
Хугацаа (долоо хоног) 269
Ашиг/Арилжаа $4.65
Дундаж Ашиг $13.92
Дундаж Алдагдал -$28.05
Нийт Ашиг $36,793.5
Нийт Алдагдал -$20,956.05
Ашгийн Харьцаа 1.76
RAR 6.12
Дээд бууралтын хэмжээ $2,586.57
Дээд бууралтын хэмжээ % 44.97 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,276.8
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,309.36
Дундаж хугацаа 54.2
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 12.64
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-24 13:07:56 1.07456 2023-03-24 15:11:51 1.07445 1.1 $1.32 $3,495.94
EUR/AUD BUY 0.12 2023-03-24 13:44:51 1.61968 2023-03-24 13:54:32 1.61993 2.5 $1.99 $3,494.62
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-24 11:57:06 1.07348 2023-03-24 12:03:29 1.07318 3 $3.60 $3,492.63
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-24 05:02:08 1.08322 2023-03-24 06:20:21 1.08287 3.5 $4.20 $3,489.03
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-23 17:33:52 1.08712 2023-03-23 17:51:21 1.08684 2.8 $3.36 $3,484.83
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-23 15:59:59 1.0889 2023-03-23 16:04:03 1.08859 3.1 $3.72 $3,481.47
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-23 02:40:01 1.08914 2023-03-23 09:21:59 1.08859 5.5 $6.60 $3,477.75
EUR/USD BUY 0.18 2023-03-22 19:01:53 1.08733 2023-03-22 19:21:07 1.08853 12 $21.60 $3,471.15
EUR/USD BUY 0.12 2023-03-22 18:50:47 1.09032 2023-03-22 19:21:07 1.0886 -17.2 -$20.64 $3,449.55
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-22 18:37:07 1.0852 2023-03-22 18:44:15 1.08922 -40.2 -$48.24 $3,470.19
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-22 12:39:00 1.07844 2023-03-22 12:49:21 1.07813 3.1 $3.72 $3,518.43
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-21 11:06:38 1.0763 2023-03-21 18:12:53 1.07621 0.9 $1.08 $3,514.71
USD/CAD BUY 0.12 2023-03-21 12:32:22 1.36788 2023-03-21 14:01:06 1.36708 -8 -$7.02 $3,513.63
USD/CAD BUY 0.18 2023-03-21 13:15:55 1.36638 2023-03-21 14:01:06 1.36708 7 $9.22 $3,520.65
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-20 13:34:43 1.07258 2023-03-20 13:54:30 1.07226 3.2 $3.84 $3,511.43
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-20 02:01:30 1.06763 2023-03-20 03:08:41 1.06749 1.4 $1.68 $3,507.59
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-17 13:13:59 1.06252 2023-03-17 13:15:21 1.06238 1.4 $1.68 $3,505.91
EUR/USD SELL 0.18 2023-03-16 13:52:52 1.0599 2023-03-16 14:06:15 1.0583 16 $28.80 $3,504.23
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-16 13:27:52 1.05744 2023-03-16 14:06:13 1.05818 -7.4 -$8.88 $3,475.43
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-16 13:23:19 1.05619 2023-03-16 13:23:46 1.05568 5.1 $6.12 $3,484.31
EUR/USD BUY 0.12 2023-03-15 15:13:56 1.05435 2023-03-15 15:16:34 1.05468 3.3 $3.96 $3,478.19
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-15 14:17:28 1.05571 2023-03-15 14:19:14 1.05543 2.8 $3.36 $3,474.23
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-14 19:20:00 1.0737 2023-03-14 20:22:20 1.07348 2.2 $2.64 $3,470.87
EUR/USD SELL 0.12 2023-03-14 14:32:50 1.0725 2023-03-14 14:55:27 1.07221 2.9 $3.48 $3,468.23
EUR/USD BUY 0.12 2023-03-14 12:33:05 1.07237 2023-03-14 12:46:11 1.07329 9.2 $11.04 $3,464.75
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2