Skipper Арилжааны cистем

Skipper нь Форекс хослолуудыг арилждаг хагас автомат стратеги юм.
Энэ стратеги нь арилжаанд орохдоо техникийн индикаторуудыг төрөл бүрийн цагийн график дээр ашиглаж зах зээлийн трендийг таамагладаг. Skipper нь эрсдлийг бууруулахын тулд хедж хийдэг. Энэхүү стратегийг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2019-11-01 Арилжааны давтамж: 80-120 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing Хосололууд: FX Majors , FX Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical , AI Algo Арилжааны арга барил: Automated
 • Үлдэгдэл: 12121.47
 • |
 • Цэвэр ашиг: 15578.17
 • |
 • Хөвөгч P/L: -1703.9
 • |
 • Хувьцаа: 10417.57
 • |
 • Маржин: 755.49
Тэнцвэр 12,121.47
Цэвэр ашиг 15,578.17
Хөвөгч P/L -1,703.9
Хувьцаа 10,417.57
Маржин 755.49
#Хаагдсан арилжаа 1,350
Ашигтай арилжаа 1,012
Алдагдалтай арилжаа 330
Ялах % 74.96%
Хугацаа (долоо хоног) 102
Ашиг/Арилжаа $12.8
Дундаж Ашиг $26.08
Дундаж Алдагдал -$27.62
Нийт Ашиг $26,396.68
Нийт Алдагдал -$9,114.61
Ашгийн Харьцаа 0.94
RAR 4.07
Дээд бууралтын хэмжээ $4,241.51
Дээд бууралтын хэмжээ % 40.67 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $501.6
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$355.23
Дундаж хугацаа 64.1
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 13.12
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
NZD/USD SELL 0.10 2021-10-21 13:55:38 0.71665 2021-10-21 16:49:04 0.71588 7.7 $7.70 $12,121.47
NZD/USD SELL 0.10 2021-10-21 07:41:49 0.71758 2021-10-21 13:29:46 0.71674 8.4 $8.40 $12,113.77
USD/CHF SELL 0.10 2021-10-19 09:56:26 0.91881 2021-10-21 12:44:45 0.91786 -2.71 9.5 $7.64 $12,105.37
USD/CAD SELL 0.10 2021-10-19 10:12:56 1.2314 2021-10-21 01:51:32 1.23053 -1.99 8.7 $5.08 $12,097.73
AUD/NZD SELL 0.10 2021-10-19 10:12:48 1.04441 2021-10-19 12:33:40 1.04379 6.2 $4.43 $12,092.65
USD/CAD SELL 0.10 2021-10-19 07:15:37 1.23213 2021-10-19 10:12:42 1.23162 5.1 $4.14 $12,088.22
USD/CAD SELL 0.10 2021-10-15 06:59:35 1.23425 2021-10-19 06:34:04 1.23317 -1 10.8 $7.76 $12,084.08
USD/CHF SELL 0.10 2021-10-19 06:16:58 0.92065 2021-10-19 06:32:17 0.91984 8.1 $8.81 $12,076.32
USD/CHF SELL 0.10 2021-10-14 09:16:02 0.91978 2021-10-19 06:16:52 0.92078 -2.04 -10 -$12.90 $12,067.51
USD/CHF SELL 0.10 2021-10-15 06:59:01 0.92276 2021-10-19 06:16:50 0.92078 -1.36 19.8 $20.14 $12,080.41
USD/CHF BUY 0.10 2021-10-18 06:26:04 0.92607 2021-10-18 10:10:07 0.92678 7.1 $7.66 $12,060.27
AUD/NZD SELL 0.20 2021-10-13 10:36:31 1.05825 2021-10-17 21:58:58 1.04755 -3.64 107 $148.08 $12,052.61
AUD/NZD SELL 0.20 2021-10-04 08:17:49 1.0453 2021-10-17 21:58:57 1.04755 -10.11 -22.5 -$42.01 $11,904.53
AUD/NZD SELL 0.10 2021-09-23 14:29:25 1.03009 2021-10-17 21:58:56 1.04751 -8.26 -174.2 -$131.77 $11,946.54
NZD/CAD BUY 0.10 2021-10-11 08:18:48 0.86525 2021-10-15 12:04:07 0.87199 -2.04 67.4 $52.50 $12,078.31
NZD/CAD BUY 0.10 2021-10-07 13:27:01 0.87057 2021-10-15 12:04:06 0.87199 -2.72 14.2 $8.77 $12,025.81
NZD/CAD BUY 0.10 2021-10-04 13:06:08 0.87866 2021-10-15 12:04:04 0.872 -4.41 -66.6 -$58.29 $12,017.04
USD/CHF SELL 0.10 2021-10-14 07:45:20 0.92044 2021-10-14 09:15:51 0.91996 4.8 $5.22 $12,075.33
USD/CAD SELL 0.10 2021-10-14 07:44:57 1.23949 2021-10-14 08:52:57 1.23866 8.3 $6.70 $12,070.11
USD/CAD SELL 0.10 2021-10-13 16:17:12 1.24414 2021-10-14 00:20:37 1.24315 -1.49 9.9 $6.47 $12,063.41
CHF/JPY BUY 0.10 2021-10-11 08:18:58 121.905 2021-10-11 12:29:49 122.031 12.6 $11.14 $12,056.94
AUD/NZD BUY 0.20 2021-10-06 05:15:04 1.04872 2021-10-11 11:02:54 1.05795 -3.7 92.3 $124.31 $12,045.80
AUD/NZD BUY 0.20 2021-08-18 12:20:59 1.05044 2021-10-11 11:02:54 1.05796 -40.04 75.2 $64.26 $11,921.49
AUD/NZD BUY 0.20 2021-08-02 14:07:49 1.05583 2021-10-11 11:02:54 1.05796 -52.03 21.3 -$22.49 $11,857.23
AUD/NZD BUY 0.20 2021-08-17 07:01:15 1.05339 2021-10-11 11:02:54 1.05796 -40.78 45.7 $22.60 $11,879.72
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2