Ronin Арилжааны cистем

Ronin strategy is trading according to fundamentals and follows macroeconomic news along with G8 economies data. The strategy incorporates technical analysis for risk management. Trading activity is monitored by the strategy operators.

Эхэлсэн огноо: 2021-01-30 Арилжааны давтамж: 25-50 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing Хосололууд: FX Majors , FX Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 10354.56
 • |
 • Цэвэр ашиг: 23151.94
 • |
 • Хөвөгч P/L: -5
 • |
 • Хувьцаа: 10349.56
 • |
 • Маржин: 134.5
Тэнцвэр 10,354.56
Цэвэр ашиг 23,151.94
Хөвөгч P/L -5
Хувьцаа 10,349.56
Маржин 134.5
#Хаагдсан арилжаа 852
Ашигтай арилжаа 616
Алдагдалтай арилжаа 234
Ялах % 72.3%
Хугацаа (долоо хоног) 111
Ашиг/Арилжаа $27.18
Дундаж Ашиг $85.29
Дундаж Алдагдал -$125.57
Нийт Ашиг $52,539.65
Нийт Алдагдал -$29,382.71
Ашгийн Харьцаа 1.79
RAR 24.54
Дээд бууралтын хэмжээ $943.46
Дээд бууралтын хэмжээ % 7.29 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,716.91
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,729.57
Дундаж хугацаа 20.84
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 7.62
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GBP/USD SELL 1.00 2023-03-23 17:02:28 1.23173 2023-03-23 18:29:15 1.22935 23.8 $238 $10,354.94
USD/JPY SELL 0.50 2023-03-22 18:12:13 132 2023-03-23 01:53:21 130.88 -21.92 111.5 $404.03 $10,116.94
USD/JPY SELL 0.50 2023-03-22 18:41:53 131.25 2023-03-22 18:43:10 131.22 3.8 $14.48 $9,712.91
USD/JPY SELL 1.00 2023-03-21 15:20:17 131.99 2023-03-22 18:05:55 131.74 -14.61 24.3 $169.84 $9,698.43
EUR/USD SELL 1.50 2023-03-21 14:13:30 1.07721 2023-03-21 15:20:02 1.07818 -9.7 -$145.50 $9,528.59
EUR/USD SELL 0.50 2023-03-20 13:16:26 1.07156 2023-03-21 11:22:39 1.07765 -60.9 -$304.50 $9,674.09
EUR/USD SELL 0.50 2023-03-20 09:07:03 1.06628 2023-03-21 11:22:39 1.07765 -113.7 -$568.50 $9,978.59
EUR/USD SELL 0.50 2023-03-20 08:15:49 1.06476 2023-03-21 11:22:38 1.07765 -128.9 -$644.50 $10,547.09
USD/JPY BUY 0.50 2023-03-17 13:04:08 132.2 2023-03-20 08:15:41 130.78 -142 -$542.88 $11,191.59
USD/JPY SELL 0.50 2023-03-16 10:51:57 132.88 2023-03-16 13:35:37 131.87 100.3 $380.29 $11,734.47
EUR/USD SELL 0.50 2023-03-16 05:58:34 1.0606 2023-03-16 10:51:11 1.06068 -0.8 -$4 $11,354.18
USD/JPY SELL 0.50 2023-03-15 07:01:14 134.66 2023-03-15 09:56:11 134.25 40.4 $150.46 $11,358.18
GBP/USD SELL 0.50 2023-03-14 12:34:51 1.21674 2023-03-15 06:51:05 1.21611 -0.68 6.3 $30.82 $11,207.72
GBP/USD SELL 0.50 2023-03-14 06:09:59 1.21669 2023-03-14 06:13:12 1.2176 -9.1 -$45.50 $11,176.90
USD/CAD BUY 0.50 2023-03-13 03:02:22 1.37208 2023-03-13 07:33:39 1.37352 14.4 $52.42 $11,222.40
USD/JPY BUY 0.50 2023-03-13 03:02:29 133.92 2023-03-13 07:33:32 134.44 51.1 $190.05 $11,169.98
USD/CAD BUY 0.50 2023-03-13 01:14:13 1.37693 2023-03-13 02:57:02 1.3711 -58.3 -$212.60 $10,979.93
GBP/USD SELL 0.50 2023-03-10 18:09:00 1.20565 2023-03-10 19:17:22 1.20306 25.9 $129.50 $11,192.53
GBP/USD SELL 0.50 2023-03-10 12:40:13 1.19952 2023-03-10 14:40:48 1.20745 -79.3 -$396.50 $11,063.03
GBP/USD SELL 0.50 2023-03-10 12:39:29 1.1995 2023-03-10 14:40:47 1.20742 -79.2 -$396 $11,459.53
USD/JPY BUY 0.50 2023-03-08 15:29:30 136.63 2023-03-08 15:57:27 136.91 27.1 $98.97 $11,855.53
EUR/USD SELL 2.00 2023-03-06 14:47:04 1.06627 2023-03-07 10:03:32 1.06594 3.3 $66 $11,756.56
EUR/USD SELL 0.50 2023-03-06 14:47:30 1.06626 2023-03-07 10:03:27 1.06594 3.2 $16 $11,690.56
EUR/USD SELL 0.50 2023-03-07 08:07:01 1.06783 2023-03-07 10:03:25 1.06595 18.8 $94 $11,674.56
EUR/USD SELL 2.00 2023-03-07 07:49:07 1.06836 2023-03-07 08:06:36 1.06807 2.9 $58 $11,580.56
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2