Ronin Арилжааны cистем

Ronin strategy is trading according to fundamentals and follows macroeconomic news along with G8 economies data. The strategy incorporates technical analysis for risk management. Trading activity is monitored by the strategy operators.

Эхэлсэн огноо: 2021-01-30 Арилжааны давтамж: 25-50 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing Хосололууд: FX Majors , FX Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 11878.8
 • |
 • Цэвэр ашиг: 18681.18
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 11878.8
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 11,878.8
Цэвэр ашиг 18,681.18
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 11,878.8
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 572
Ашигтай арилжаа 441
Алдагдалтай арилжаа 129
Ялах % 77.1%
Хугацаа (долоо хоног) 73
Ашиг/Арилжаа $32.66
Дундаж Ашиг $65.77
Дундаж Алдагдал -$80.02
Нийт Ашиг $29,003.98
Нийт Алдагдал -$10,322.8
Ашгийн Харьцаа 2.81
RAR 120.24
Дээд бууралтын хэмжээ $155.37
Дээд бууралтын хэмжээ % 1.26 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $611
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$265.39
Дундаж хугацаа 23.97
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 7.84
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GBP/USD SELL 0.15 2022-06-22 06:44:09 1.22121 2022-06-22 13:43:43 1.2298 -85.9 -$128.85 $11,879.18
GBP/USD SELL 0.10 2022-06-21 16:33:57 1.22612 2022-06-22 13:43:40 1.23015 -0.5 -40.3 -$40.80 $12,008.03
USD/JPY SELL 0.25 2022-06-22 03:37:10 136.05 2022-06-22 06:44:01 136.61 -55.7 -$101.93 $12,048.83
USD/JPY SELL 0.10 2022-06-21 14:45:55 136.04 2022-06-21 16:33:55 136.37 -32.1 -$23.54 $12,150.76
GBP/USD SELL 0.10 2022-06-21 12:39:26 1.22672 2022-06-21 13:56:04 1.22928 -25.6 -$25.60 $12,174.30
USD/JPY SELL 0.25 2022-06-20 13:52:22 135.05 2022-06-21 12:28:08 136.11 -1.74 -106.2 -$196.80 $12,199.90
EUR/USD BUY 0.25 2022-06-17 12:30:40 1.04965 2022-06-17 14:03:16 1.0465 -31.5 -$78.75 $12,396.70
EUR/USD BUY 0.10 2022-06-17 05:18:44 1.05262 2022-06-17 11:58:14 1.04884 -37.8 -$37.80 $12,475.45
GBP/USD SELL 0.10 2022-06-16 10:18:49 1.21773 2022-06-16 13:28:26 1.2256 -78.7 -$78.70 $12,513.25
GBP/USD SELL 0.10 2022-06-16 07:28:05 1.20712 2022-06-16 10:15:38 1.2176 -104.8 -$104.80 $12,591.95
GBP/USD SELL 0.25 2022-06-16 08:21:38 1.20842 2022-06-16 10:15:38 1.2176 -91.8 -$229.50 $12,696.75
GBP/USD SELL 0.50 2022-06-16 08:18:58 1.20889 2022-06-16 08:21:37 1.20869 2 $10 $12,926.25
GBP/USD SELL 1.00 2022-06-16 08:12:24 1.20914 2022-06-16 08:18:58 1.20914 0 $0 $12,916.25
GBP/USD SELL 0.10 2022-06-15 15:08:19 1.20671 2022-06-15 16:45:24 1.20646 2.5 $2.50 $12,916.25
GBP/USD SELL 0.25 2022-06-15 14:14:01 1.20889 2022-06-15 15:08:18 1.20696 19.3 $48.25 $12,913.75
GBP/USD SELL 0.25 2022-06-15 13:06:05 1.20594 2022-06-15 14:04:45 1.2085 -25.6 -$64 $12,865.50
GBP/USD SELL 0.25 2022-06-15 08:49:44 1.20799 2022-06-15 12:58:30 1.20664 13.5 $33.75 $12,929.50
GBP/USD SELL 0.25 2022-06-15 11:36:34 1.21216 2022-06-15 12:07:57 1.21071 14.5 $36.25 $12,895.75
GBP/USD SELL 0.25 2022-06-15 03:58:07 1.20218 2022-06-15 08:31:24 1.2075 -53.2 -$133 $12,859.50
EUR/USD SELL 0.10 2022-06-14 09:13:48 1.04579 2022-06-14 14:59:16 1.04117 46.2 $46.20 $12,992.50
EUR/USD SELL 0.25 2022-06-14 07:24:04 1.04599 2022-06-14 09:13:48 1.04599 0 $0 $12,946.30
GBP/USD SELL 0.10 2022-06-14 04:48:27 1.21735 2022-06-14 09:13:41 1.21488 24.7 $24.70 $12,946.30
GBP/USD SELL 0.10 2022-06-10 14:58:30 1.23385 2022-06-13 14:32:06 1.21467 -0.58 191.8 $191.22 $12,921.60
USD/JPY SELL 0.05 2022-06-10 02:53:25 134.02 2022-06-10 14:58:24 134.26 -23.2 -$8.64 $12,730.38
USD/JPY SELL 0.05 2022-06-10 02:03:52 134.19 2022-06-10 14:58:19 134.25 -6.7 -$2.50 $12,739.02
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2