Ronin Арилжааны cистем

Ronin strategy is trading according to fundamentals and follows macroeconomic news along with G8 economies data. The strategy incorporates technical analysis for risk management. Trading activity is monitored by the strategy operators.

Эхэлсэн огноо: 2021-01-30 Арилжааны давтамж: 25-50 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing Хосололууд: FX Majors , FX Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 13723.32
 • |
 • Цэвэр ашиг: 20525.7
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 13723.32
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 13,723.32
Цэвэр ашиг 20,525.7
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 13,723.32
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 666
Ашигтай арилжаа 507
Алдагдалтай арилжаа 157
Ялах % 76.13%
Хугацаа (долоо хоног) 87
Ашиг/Арилжаа $30.82
Дундаж Ашиг $65.83
Дундаж Алдагдал -$81.86
Нийт Ашиг $33,376.97
Нийт Алдагдал -$12,851.27
Ашгийн Харьцаа 2.6
RAR 101
Дээд бууралтын хэмжээ $203.23
Дээд бууралтын хэмжээ % 1.68 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $611
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$301.6
Дундаж хугацаа 22.49
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 7.63
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GBP/USD SELL 0.25 2022-10-03 01:16:45 1.11429 2022-10-03 05:52:30 1.12347 -91.8 -$229.50 $13,723.70
AUD/USD SELL 0.25 2022-09-22 16:32:25 0.66362 2022-09-23 11:34:31 0.65663 -0.1 69.9 $174.65 $13,953.20
AUD/USD SELL 0.25 2022-09-23 07:34:06 0.66058 2022-09-23 11:34:27 0.65659 39.9 $99.75 $13,778.55
AUD/USD SELL 0.25 2022-09-22 16:29:27 0.66388 2022-09-22 18:45:05 0.66428 -4 -$10 $13,678.80
GBP/USD SELL 0.25 2022-09-19 14:38:39 1.1403 2022-09-20 17:39:35 1.1359 -0.6 44 $109.40 $13,688.80
GBP/USD SELL 0.25 2022-09-19 19:47:34 1.14354 2022-09-20 12:54:04 1.14234 -0.6 12 $29.40 $13,579.40
EUR/USD SELL 0.25 2022-09-15 17:50:13 0.99996 2022-09-16 17:34:02 1.00069 -7.3 -$18.25 $13,550
EUR/USD SELL 0.25 2022-09-16 15:35:43 1.0018 2022-09-16 17:33:59 1.00074 10.6 $26.50 $13,568.25
GBP/USD SELL 0.10 2022-09-14 17:08:01 1.15642 2022-09-14 19:06:05 1.15386 25.6 $25.60 $13,541.75
GBP/USD SELL 0.10 2022-09-12 01:02:59 1.16102 2022-09-13 16:06:19 1.15286 -0.24 81.6 $81.36 $13,516.15
GBP/USD SELL 0.25 2022-09-12 14:14:31 1.17047 2022-09-13 12:43:35 1.15968 -0.61 107.9 $269.14 $13,434.79
EUR/USD SELL 0.10 2022-09-12 08:16:57 1.01699 2022-09-12 12:41:36 1.01408 29.1 $29.10 $13,165.65
EUR/USD SELL 0.25 2022-09-12 08:17:51 1.01717 2022-09-12 12:41:13 1.01392 32.5 $81.25 $13,136.55
GBP/USD SELL 0.10 2022-09-09 14:57:12 1.15802 2022-09-09 18:13:23 1.1585 -4.8 -$4.80 $13,055.30
GBP/USD SELL 0.20 2022-09-09 14:57:04 1.15803 2022-09-09 14:57:11 1.15826 -2.3 -$4.60 $13,060.10
GBP/USD SELL 0.25 2022-09-09 13:51:39 1.15808 2022-09-09 14:57:04 1.15828 -2 -$5 $13,064.70
GBP/USD SELL 0.25 2022-09-08 13:02:35 1.15046 2022-09-09 07:25:04 1.1625 -0.6 -120.4 -$301.60 $13,069.70
EUR/USD BUY 0.25 2022-09-06 13:08:51 0.98928 2022-09-06 17:35:27 0.99033 10.5 $26.25 $13,371.30
USD/JPY BUY 0.10 2022-09-06 10:42:45 141.77 2022-09-06 13:11:10 142.47 70.4 $49.41 $13,345.05
USD/JPY BUY 0.25 2022-09-06 05:09:22 140.91 2022-09-06 10:42:44 141.75 83.9 $147.98 $13,295.64
USD/JPY SELL 0.25 2022-09-02 19:04:55 140.12 2022-09-06 05:07:37 140.93 -5.22 -80.9 -$148.74 $13,147.66
USD/JPY BUY 0.25 2022-09-01 06:09:22 139.38 2022-09-01 17:10:49 140.11 73.5 $131.15 $13,296.40
AUD/USD BUY 0.25 2022-08-31 15:59:20 0.68657 2022-09-01 15:27:04 0.6775 -3.35 -90.7 -$230.10 $13,165.25
EUR/USD SELL 0.25 2022-08-31 15:59:11 1.0063 2022-09-01 06:01:15 1.00197 43.3 $108.25 $13,395.35
EUR/USD SELL 0.25 2022-08-29 14:56:41 0.99825 2022-08-31 15:26:14 1.0075 -92.5 -$231.25 $13,287.10
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2