Ronin Арилжааны cистем

Ronin strategy is trading according to fundamentals and follows macroeconomic news along with G8 economies data. The strategy incorporates technical analysis for risk management. Trading activity is monitored by the strategy operators.

Эхэлсэн огноо: 2021-01-30 Арилжааны давтамж: 25-50 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing Хосололууд: FX Majors , FX Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 10429.38
 • |
 • Цэвэр ашиг: 23231.76
 • |
 • Хөвөгч P/L: 0
 • |
 • Хувьцаа: 10429.38
 • |
 • Маржин: 0
Тэнцвэр 10,429.38
Цэвэр ашиг 23,231.76
Хөвөгч P/L 0
Хувьцаа 10,429.38
Маржин 0
#Хаагдсан арилжаа 1,118
Ашигтай арилжаа 743
Алдагдалтай арилжаа 373
Ялах % 66.46%
Хугацаа (долоо хоног) 138
Ашиг/Арилжаа $20.78
Дундаж Ашиг $92.75
Дундаж Алдагдал -$122.46
Нийт Ашиг $68,909.77
Нийт Алдагдал -$45,678.01
Ашгийн Харьцаа 1.51
RAR 21.7
Дээд бууралтын хэмжээ $1,070.71
Дээд бууралтын хэмжээ % 11.77 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $1,716.91
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$1,729.57
Дундаж хугацаа 19.87
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 8.08
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
NZD/USD SELL 0.50 2023-09-22 12:33:39 0.59717 2023-09-25 04:55:43 0.5952 -1.35 19.7 $97.15 $10,429.76
GBP/USD SELL 0.50 2023-09-20 06:44:33 1.23608 2023-09-21 01:45:44 1.23199 -6.58 40.9 $197.92 $10,332.61
GBP/USD SELL 0.50 2023-09-20 14:49:40 1.24012 2023-09-20 18:11:04 1.2367 34.2 $171 $10,134.69
EUR/USD SELL 0.50 2023-09-18 17:07:35 1.06932 2023-09-20 06:09:07 1.06881 5.1 $25.50 $9,963.69
EUR/USD SELL 0.50 2023-09-15 11:07:52 1.06557 2023-09-15 14:07:04 1.0688 -32.3 -$161.50 $9,938.19
USD/JPY SELL 0.50 2023-09-13 13:41:42 147.34 2023-09-14 07:29:17 147.19 -27.46 15.5 $25.19 $10,099.69
USD/JPY SELL 0.50 2023-09-08 05:58:42 147.15 2023-09-12 05:07:59 146.76 -18.3 39.3 $115.59 $10,074.50
GBP/USD SELL 0.50 2023-09-06 17:28:01 1.25084 2023-09-08 01:33:36 1.24901 -8.89 18.3 $82.61 $9,958.91
USD/JPY SELL 0.50 2023-09-06 02:36:46 147.58 2023-09-06 14:27:14 147.61 -3 -$10.16 $9,876.30
EUR/USD SELL 0.50 2023-09-04 09:45:52 1.07954 2023-09-05 09:22:17 1.07533 42.1 $210.50 $9,886.46
USD/JPY SELL 0.50 2023-08-24 14:26:28 145.55 2023-09-01 15:05:53 146.08 -73.21 -52.9 -$254.28 $9,675.96
EUR/USD SELL 0.50 2023-08-30 14:23:12 1.09343 2023-08-31 06:52:46 1.09138 20.5 $102.50 $9,930.24
USD/JPY SELL 0.50 2023-08-24 07:13:10 145.14 2023-08-24 12:17:48 145.75 -61.3 -$210.29 $9,827.74
USD/JPY SELL 1.00 2023-08-23 13:36:25 145.14 2023-08-23 17:08:42 144.66 47.7 $329.74 $10,038.03
USD/JPY SELL 0.50 2023-08-22 15:22:26 145.86 2023-08-23 06:12:09 145.65 -9.15 20.6 $61.57 $9,708.29
USD/JPY SELL 0.50 2023-08-22 15:25:55 145.79 2023-08-23 06:12:06 145.65 -9.15 14 $38.91 $9,646.72
EUR/USD SELL 0.50 2023-08-21 05:49:32 1.08794 2023-08-22 14:52:35 1.08522 27.2 $136 $9,607.81
EUR/USD SELL 0.50 2023-08-21 05:49:32 1.08794 2023-08-22 11:45:37 1.08889 -9.5 -$47.50 $9,471.81
EUR/USD SELL 1.00 2023-08-21 02:41:57 1.08818 2023-08-21 02:42:26 1.08839 -2.1 -$21 $9,519.31
AUD/USD SELL 0.50 2023-08-17 16:08:42 0.6409 2023-08-17 19:01:18 0.64007 8.3 $41.50 $9,540.31
USD/JPY BUY 0.50 2023-08-16 17:38:03 146.12 2023-08-17 12:06:10 145.78 -34.1 -$116.96 $9,498.81
AUD/USD BUY 0.50 2023-08-14 14:19:07 0.64799 2023-08-16 17:08:07 0.6427 -4.05 -52.9 -$268.55 $9,615.77
AUD/USD BUY 0.50 2023-08-11 01:18:55 0.65333 2023-08-14 01:00:58 0.6475 -2.03 -58.3 -$293.53 $9,884.32
USD/JPY SELL 0.50 2023-08-09 15:56:36 143.55 2023-08-10 19:04:31 144.75 -27.46 -120.5 -$443.69 $10,177.85
EUR/USD SELL 0.50 2023-08-08 07:57:25 1.09788 2023-08-08 11:09:55 1.09527 26.1 $130.50 $10,621.54
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2