Robust Арилжааны cистем

Robust стратеги нь хэд хэдэн автоматжуулсан бүрэлдэхүүнүүдээс бүтдэг.
Энэхүү стратегийг шинжлэх ухааны болон статистикийн ойлголтуудыг ашиглан зохиож, тестэлсэн байна.
Энэхүү стратеги нь ханшийн огцом breakout хөдөлгөөн болон дундаж руу буцах хөдөлгөөн дээр арилжаа хийдэг.
Эрсдлийг багасгахын тулд төрөл бүрийн хэрэгсэл дээр арилждаг. Энэхүү стратегийн бүх арилжааг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2019-06-10 Арилжааны давтамж: 80-100 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Breakout, swing Хосололууд: DAX, Gold, FX Majors
Арилжаачдын төрөл: Trend follow Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 6571.52
 • |
 • Цэвэр ашиг: 2880.81
 • |
 • Хөвөгч P/L: 118.38
 • |
 • Хувьцаа: 6689.9
 • |
 • Маржин: 204.09
Тэнцвэр 6,571.52
Цэвэр ашиг 2,880.81
Хөвөгч P/L 118.38
Хувьцаа 6,689.9
Маржин 204.09
#Хаагдсан арилжаа 4,500
Ашигтай арилжаа 1,692
Алдагдалтай арилжаа 2,756
Ялах % 37.6%
Хугацаа (долоо хоног) 154
Ашиг/Арилжаа €0.61
Дундаж Ашиг €115.5
Дундаж Алдагдал -€69.91
Нийт Ашиг €195,430.93
Нийт Алдагдал -€192,668.5
Ашгийн Харьцаа 1.01
RAR 3.34
Дээд бууралтын хэмжээ €827.44
Дээд бууралтын хэмжээ % 6.14 %
Хамгийн ашигтай арилжаа €4,316.75
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -€1,561.88
Дундаж хугацаа 43.46
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 29.06
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
DAX30 BUY 0.02 2022-05-12 09:12:09 13501.5 2022-05-27 15:29:49 14453 -2.84 951.5 €187.46 €6,571.52
GBP/JPY BUY 0.11 2022-05-25 18:57:29 160.33 2022-05-27 07:00:00 160.26 -0.87 -6.6 -€6.20 €6,384.06
DAX30 BUY 0.10 2022-05-24 18:11:03 13997.5 2022-05-26 03:19:02 13997.5 -1.88 0 -€1.88 €6,390.26
GBP/JPY BUY 0.27 2022-05-25 06:00:01 159.27 2022-05-25 16:00:01 159.63 35.5 €70.65 €6,392.14
GOLD SELL 0.02 2022-05-10 14:46:37 1849.41 2022-05-24 13:48:26 1867.06 -4.02 -176.5 -€36.93 €6,321.49
GBP/JPY BUY 0.09 2022-05-23 00:33:11 160.19 2022-05-24 08:50:53 158.88 -0.18 -131.2 -€86.76 €6,358.42
GBP/JPY BUY 0.02 2022-05-23 05:56:14 160.55 2022-05-24 08:50:41 158.91 -0.04 -163.9 -€24.07 €6,445.18
GOLD BUY 0.09 2022-05-20 18:00:01 1843.56 2022-05-23 02:00:00 1848.65 -1.33 50.9 €41.94 €6,469.25
GOLD BUY 0.07 2022-05-20 16:00:01 1842.89 2022-05-23 02:00:00 1848.65 -1.04 57.6 €37.05 €6,427.31
DAX30 SELL 0.11 2022-05-20 14:51:25 13987.5 2022-05-20 19:37:00 13987.5 0 €0 €6,390.26
DAX30 SELL 0.12 2022-05-17 14:42:29 14107.5 2022-05-20 08:43:47 14107.5 -5.02 0 -€5.02 €6,390.26
GBP/JPY SELL 0.10 2022-05-19 12:50:27 157.89 2022-05-19 15:41:11 159.88 -199.5 -€147.42 €6,395.28
GOLD SELL 0.02 2022-05-13 06:31:35 1821.37 2022-05-19 12:35:18 1837.86 -1.71 -164.9 -€33.03 €6,542.70
GOLD BUY 0.06 2022-05-18 22:01:04 1816.87 2022-05-19 05:00:02 1815.26 -16.1 -€9.20 €6,575.73
GBP/JPY BUY 0.02 2022-05-17 01:37:44 159.59 2022-05-18 16:21:43 158.81 -0.04 -77.5 -€11.56 €6,584.93
GBP/JPY BUY 0.27 2022-05-18 06:00:01 161.38 2022-05-18 07:16:56 160.35 -102.5 -€203.77 €6,596.49
GBP/JPY BUY 0.10 2022-05-16 18:32:38 159.23 2022-05-18 07:00:01 160.77 -0.4 154.1 €112.95 €6,800.26
GOLD BUY 0.06 2022-05-17 22:01:01 1815.08 2022-05-18 05:00:04 1808.73 -63.5 -€36.19 €6,687.31
DAX30 BUY 0.02 2022-05-12 07:11:11 13519.5 2022-05-17 18:08:51 14214.5 -0.94 695 €138.06 €6,723.50
DAX30 SELL 0.09 2022-05-13 06:15:55 13813 2022-05-17 07:39:35 14104 -5.02 -291 -€266.92 €6,585.44
GBP/USD BUY 0.02 2022-05-13 14:22:19 1.22104 2022-05-17 06:00:17 1.2349 -0.14 138.6 €26.39 €6,852.36
GOLD BUY 0.05 2022-05-16 22:01:01 1826.23 2022-05-17 05:00:01 1823.55 -26.8 -€12.84 €6,825.97
EUR/USD SELL 0.61 2022-05-16 14:50:15 1.03908 2022-05-16 16:09:23 1.04223 -31.5 -€184.36 €6,838.81
GOLD BUY 0.05 2022-05-15 22:05:02 1814.5 2022-05-16 05:00:01 1807.54 -69.6 -€33.47 €7,023.17
GBP/JPY SELL 0.08 2022-05-11 16:42:26 159.8 2022-05-13 20:00:01 158.33 -1.93 146.7 €85.30 €7,056.64
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2