Robust Арилжааны cистем

Robust стратеги нь хэд хэдэн автоматжуулсан бүрэлдэхүүнүүдээс бүтдэг.
Энэхүү стратегийг шинжлэх ухааны болон статистикийн ойлголтуудыг ашиглан зохиож, тестэлсэн байна.
Энэхүү стратеги нь ханшийн огцом breakout хөдөлгөөн болон дундаж руу буцах хөдөлгөөн дээр арилжаа хийдэг.
Эрсдлийг багасгахын тулд төрөл бүрийн хэрэгсэл дээр арилждаг. Энэхүү стратегийн бүх арилжааг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2019-06-10 Арилжааны давтамж: 80-100 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Breakout, swing Хосололууд: DAX, Gold, FX Majors
Арилжаачдын төрөл: Trend follow Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 20070.29
 • |
 • Цэвэр ашиг: 17438.37
 • |
 • Хөвөгч P/L: 1134.66
 • |
 • Хувьцаа: 21204.95
 • |
 • Маржин: 1384.12
Тэнцвэр 20,070.29
Цэвэр ашиг 17,438.37
Хөвөгч P/L 1,134.66
Хувьцаа 21,204.95
Маржин 1,384.12
#Хаагдсан арилжаа 3,255
Ашигтай арилжаа 1,221
Алдагдалтай арилжаа 1,997
Ялах % 37.51%
Хугацаа (долоо хоног) 123
Ашиг/Арилжаа €5.01
Дундаж Ашиг €121.02
Дундаж Алдагдал -€65.83
Нийт Ашиг €147,761.05
Нийт Алдагдал -€131,457.34
Ашгийн Харьцаа 1.84
RAR 19.7
Дээд бууралтын хэмжээ €827.44
Дээд бууралтын хэмжээ % 6.14 %
Хамгийн ашигтай арилжаа €4,316.75
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -€1,114.71
Дундаж хугацаа 46.12
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 26.37
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GBP/JPY BUY 0.73 2021-10-15 02:57:49 155.94 2021-10-21 16:59:56 156.851 -21.06 91.1 €481.73 €20,070.29
DAX30 SELL 0.22 2021-10-20 12:44:31 15485.5 2021-10-21 07:28:02 15477 -1.99 8.5 €16.71 €19,588.56
GBP/JPY BUY 0.08 2021-10-20 19:07:15 158.061 2021-10-21 06:44:40 157.235 -1.15 -82.6 -€50.93 €19,571.85
GBP/JPY BUY 0.08 2021-10-20 22:36:35 158.209 2021-10-21 05:44:15 157.397 -81.2 -€48.92 €19,622.78
DAX30 BUY 0.08 2021-10-20 17:11:01 15500 2021-10-21 05:11:02 15464 -0.72 -36 -€29.52 €19,671.70
GOLD BUY 0.20 2021-10-18 14:10:01 1770.85 2021-10-21 05:00:01 1784.46 -8.05 136.1 €225.59 €19,701.22
CrudeOIL SELL 0.08 2021-10-20 12:53:54 81.32 2021-10-20 16:10:13 82.97 -165 -€113.36 €19,475.63
GBP/JPY BUY 0.08 2021-10-20 08:00:01 157.519 2021-10-20 16:00:01 157.87 35.1 €21.11 €19,588.99
GBP/JPY BUY 0.08 2021-10-20 13:00:01 157.42 2021-10-20 15:00:01 157.89 47 €28.24 €19,567.88
DAX30 BUY 0.07 2021-10-19 00:15:33 15502 2021-10-20 12:54:47 15467 -0.63 -35 -€25.13 €19,539.64
GBP/JPY BUY 0.08 2021-10-20 05:00:02 158.182 2021-10-20 12:04:41 157.018 -116.4 -€70.14 €19,564.77
GBP/JPY BUY 0.07 2021-10-19 09:29:56 157.407 2021-10-20 12:04:37 157.037 -0.34 -37 -€19.84 €19,634.91
NQ100 BUY 0.08 2021-10-20 00:00:00 15411.75 2021-10-20 09:00:02 15390 -217.5 -€149.68 €19,654.75
DAX30 BUY 0.19 2021-10-19 08:15:53 15480.5 2021-10-20 06:20:49 15459.5 -1.72 -21 -€41.62 €19,804.43
DAX30 BUY 0.08 2021-10-19 17:11:02 15494 2021-10-20 05:11:19 15487 -0.72 -7 -€6.32 €19,846.05
EUR/USD BUY 0.13 2021-10-18 12:14:24 1.1605 2021-10-19 18:00:03 1.16391 -0.83 34.1 €37.26 €19,852.37
EUR/USD BUY 1.35 2021-10-18 16:21:27 1.16165 2021-10-19 14:31:43 1.16477 -8.63 31.2 €352.99 €19,815.11
GOLD BUY 0.07 2021-10-18 22:01:03 1765.31 2021-10-19 07:00:00 1778.68 133.7 €80.33 €19,462.12
DAX30 BUY 0.07 2021-10-18 17:11:01 15454 2021-10-19 05:11:02 15479 -0.63 25 €16.87 €19,381.79
GBP/JPY SELL 0.08 2021-10-18 01:02:01 156.953 2021-10-19 05:00:01 157.253 -0.51 -30 -€18.56 €19,364.92
EUR/USD BUY 0.11 2021-10-01 12:31:12 1.16079 2021-10-19 03:38:22 1.16437 -11.22 35.8 €22.60 €19,383.48
GBP/USD BUY 0.07 2021-10-18 12:43:33 1.37469 2021-10-18 13:00:02 1.37316 -15.3 -€9.23 €19,360.88
GOLD SELL 0.08 2021-10-18 04:00:06 1767.69 2021-10-18 13:00:02 1765.84 18.5 €12.76 €19,370.11
NQ100 BUY 0.08 2021-10-18 00:00:00 15084 2021-10-18 10:00:01 15069.75 -142.5 -€98.44 €19,357.35
NQ100 BUY 0.08 2021-10-18 00:00:00 15084 2021-10-18 09:00:01 15075.5 -85 -€58.72 €19,455.79
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2