Robust Арилжааны cистем

Robust стратеги нь хэд хэдэн автоматжуулсан бүрэлдэхүүнүүдээс бүтдэг.
Энэхүү стратегийг шинжлэх ухааны болон статистикийн ойлголтуудыг ашиглан зохиож, тестэлсэн байна.
Энэхүү стратеги нь ханшийн огцом breakout хөдөлгөөн болон дундаж руу буцах хөдөлгөөн дээр арилжаа хийдэг.
Эрсдлийг багасгахын тулд төрөл бүрийн хэрэгсэл дээр арилждаг. Энэхүү стратегийн бүх арилжааг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2019-06-10 Арилжааны давтамж: 80-100 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Breakout, swing Хосололууд: DAX, Gold, FX Majors
Арилжаачдын төрөл: Trend follow Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 6422.74
 • |
 • Цэвэр ашиг: 2640.44
 • |
 • Хөвөгч P/L: 11.74
 • |
 • Хувьцаа: 6434.48
 • |
 • Маржин: 61.29
Тэнцвэр 6,422.74
Цэвэр ашиг 2,640.44
Хөвөгч P/L 11.74
Хувьцаа 6,434.48
Маржин 61.29
#Хаагдсан арилжаа 4,689
Ашигтай арилжаа 1,767
Алдагдалтай арилжаа 2,868
Ялах % 37.68%
Хугацаа (долоо хоног) 173
Ашиг/Арилжаа €0.56
Дундаж Ашиг €115.06
Дундаж Алдагдал -€69.98
Нийт Ашиг €203,319.29
Нийт Алдагдал -€200,690.59
Ашгийн Харьцаа 1.01
RAR 3.18
Дээд бууралтын хэмжээ €827.44
Дээд бууралтын хэмжээ % 6.14 %
Хамгийн ашигтай арилжаа €4,316.75
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -€1,561.88
Дундаж хугацаа 43.43
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 27.1
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GOLD BUY 0.07 2022-09-30 15:00:09 1672.95 2022-10-03 02:00:01 1668.65 -1.74 -43 -€32.38 €6,422.74
GOLD BUY 0.07 2022-09-30 15:00:09 1672.95 2022-10-03 02:00:00 1668.65 -1.74 -43 -€32.38 €6,455.12
EUR/USD BUY 0.21 2022-09-28 15:50:15 0.96706 2022-09-30 18:00:06 0.97951 -9.8 124.5 €257.12 €6,487.50
DAX30 BUY 0.05 2022-09-28 00:15:00 12162.5 2022-09-29 06:14:43 12162.5 -0.41 0 -€0.41 €6,230.38
GBP/JPY SELL 0.02 2022-09-28 11:05:28 153.2 2022-09-28 15:48:48 155.89 -268.5 -€38.51 €6,230.79
GBP/JPY SELL 0.02 2022-09-22 12:48:11 159.15 2022-09-26 00:59:17 151.44 -0.4 771.4 €111.31 €6,269.30
GBP/JPY SELL 0.05 2022-09-15 18:48:07 164.51 2022-09-22 08:41:41 160.63 -3.51 387.4 €134.66 €6,157.99
GBP/JPY SELL 0.06 2022-09-21 06:33:43 162.88 2022-09-22 08:00:01 164.35 -1.81 -147 -€63.25 €6,023.33
EUR/USD SELL 0.21 2022-09-20 02:03:49 1.00204 2022-09-20 17:00:01 0.99808 39.6 €83.32 €6,086.58
EUR/USD SELL 0.40 2022-09-20 12:28:30 0.99656 2022-09-20 14:50:25 0.9994 -28.4 -€113.67 €6,003.26
DAX30 BUY 0.08 2022-09-19 11:09:04 12702.5 2022-09-20 10:02:18 12702.5 -0.69 0 -€0.69 €6,116.93
EUR/USD BUY 0.34 2022-09-16 14:40:59 1.00174 2022-09-19 05:39:27 0.99842 -3.97 -33.2 -€117.03 €6,117.62
GOLD BUY 0.05 2022-09-16 15:00:02 1677.36 2022-09-19 02:00:01 1671.4 -1.23 -59.6 -€31.01 €6,234.65
GOLD BUY 0.05 2022-09-16 15:00:01 1677.36 2022-09-19 02:00:01 1671.4 -1.23 -59.6 -€31.01 €6,265.66
DAX30 BUY 0.07 2022-09-14 13:53:44 13057 2022-09-16 06:15:47 12845.5 -1.22 -211.5 -€149.27 €6,296.67
2022-09-15 22:27:30 Balance -15.05 €6,445.94
EUR/USD SELL 0.29 2022-09-13 12:36:07 1.00594 2022-09-15 15:00:02 0.99975 61.9 €179.55 €6,460.99
GBP/JPY BUY 0.05 2022-09-12 04:27:10 166.15 2022-09-15 12:00:02 164.94 -121.3 -€42.33 €6,281.44
GBP/JPY BUY 0.05 2022-09-12 05:54:14 166.51 2022-09-14 06:08:02 165.2 -131.5 -€45.86 €6,323.77
DAX30 SELL 0.09 2022-09-12 06:20:02 13143 2022-09-12 12:42:00 13327 -184 -€165.60 €6,369.63
GOLD BUY 0.08 2022-09-09 17:00:01 1720.51 2022-09-12 02:00:01 1716.44 -2 -40.7 -€34.28 €6,535.23
GOLD BUY 0.08 2022-09-09 17:00:02 1720.5 2022-09-12 02:00:01 1716.44 -2 -40.6 -€34.20 €6,569.51
EUR/USD BUY 0.30 2022-09-07 15:00:12 0.99516 2022-09-09 18:00:03 1.00423 -14 90.7 €256.95 €6,603.71
NQ100 SELL 0.02 2022-09-09 14:00:32 12506.25 2022-09-09 14:43:47 12568.25 -620 -€123.35 €6,346.76
GBP/JPY BUY 0.05 2022-09-07 06:58:02 165.7 2022-09-09 10:30:58 164.43 -127.3 -€44.52 €6,470.11
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2