Neptune Арилжааны cистем

Neptune нь техникийн болон суурин анализ ашигладаг хагас-автомат стратеги юм.
Энэхүү стратеги нь Эллиоттийн долгион индикаторыг ашиглан тренд дагах байдлаар арилждаг байна. Neptune нь Forex Major хослолууд дээр түлхүү арилждаг.
Тухайн өдрийн ашгийн зорилтдоо хүрсэн тохиолдолд эрсдлийг бууруулахын тулд зөвхөн огцом трендүүдийг дагадаг ба тренд эргэх тохиолдолд хедж хийдэг. Энэхүү стратегийг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2019-11-05 Арилжааны давтамж: 200-250 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Elliot waves, Trend Хосололууд: FX Majors
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 17303.01
 • |
 • Цэвэр ашиг: 32505.57
 • |
 • Хөвөгч P/L: -191.61
 • |
 • Хувьцаа: 17111.4
 • |
 • Маржин: 86.59
Тэнцвэр 17,303.01
Цэвэр ашиг 32,505.57
Хөвөгч P/L -191.61
Хувьцаа 17,111.4
Маржин 86.59
#Хаагдсан арилжаа 3,504
Ашигтай арилжаа 2,180
Алдагдалтай арилжаа 1,318
Ялах % 62.21%
Хугацаа (долоо хоног) 102
Ашиг/Арилжаа $9.33
Дундаж Ашиг $95.34
Дундаж Алдагдал -$132.89
Нийт Ашиг $207,847.69
Нийт Алдагдал -$175,150.51
Ашгийн Харьцаа 0.72
RAR 8.81
Дээд бууралтын хэмжээ $3,711.76
Дээд бууралтын хэмжээ % 32.01 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $9,237.1
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$11,205.18
Дундаж хугацаа -339.63
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 34.26
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/GBP BUY 0.20 2021-10-20 15:18:55 0.8427 2021-10-21 06:34:39 0.84402 -3.18 13.2 $33.26 $17,303.01
USD/JPY SELL 0.20 2021-10-15 10:15:07 114.256 2021-10-20 15:30:27 114.228 -1.75 2.8 $3.15 $17,269.75
EUR/USD BUY 0.20 2021-10-14 14:21:52 1.15952 2021-10-15 08:05:22 1.1615 -0.82 19.8 $38.78 $17,266.60
GBP/USD SELL 0.20 2021-10-14 10:15:57 1.37319 2021-10-14 11:19:34 1.37212 10.7 $21.40 $17,227.82
USD/JPY SELL 0.20 2021-10-05 13:14:26 111.327 2021-10-07 07:35:31 111.303 -2.36 2.4 $1.95 $17,206.42
EUR/USD BUY 0.20 2021-10-06 10:55:53 1.15405 2021-10-06 19:37:26 1.15555 15 $30 $17,204.47
USD/JPY BUY 0.20 2021-10-04 15:05:46 110.867 2021-10-05 01:40:41 111.05 -0.36 18.3 $32.60 $17,174.47
USD/JPY SELL 0.20 2021-09-29 14:00:24 111.568 2021-10-01 02:53:46 111.25 -2.19 31.8 $54.98 $17,141.87
USD/JPY SELL 0.01 2021-09-29 13:59:48 111.585 2021-09-30 15:09:36 111.52 -0.08 6.5 $0.50 $17,086.89
EUR/CHF SELL 0.40 2021-09-17 09:27:24 1.09166 2021-09-29 13:55:48 1.08313 -10.53 85.3 $356.21 $17,086.39
EUR/JPY BUY 0.40 2021-09-17 17:57:00 128.931 2021-09-29 13:55:40 129.897 -13.32 96.6 $333 $16,730.18
EUR/JPY BUY 0.40 2021-09-16 14:16:02 128.91 2021-09-16 20:34:57 129.152 24.2 $88.22 $16,397.18
AUD/NZD BUY 0.40 2021-09-15 22:45:03 1.02942 2021-09-16 20:34:55 1.0309 14.8 $41.87 $16,308.96
USD/JPY BUY 0.40 2021-09-16 15:16:50 109.648 2021-09-16 15:58:22 109.652 0.4 $1.46 $16,267.09
USD/JPY BUY 0.40 2021-09-16 12:50:14 109.661 2021-09-16 13:27:09 109.744 8.3 $30.25 $16,265.63
EUR/JPY BUY 0.40 2021-09-16 07:56:45 128.839 2021-09-16 13:27:05 129.038 19.9 $72.53 $16,235.38
USD/JPY BUY 0.40 2021-09-13 00:32:44 109.972 2021-09-16 13:26:59 109.745 -3.35 -22.7 -$86.09 $16,162.85
USD/JPY BUY 0.40 2021-09-13 00:32:19 109.974 2021-09-16 13:26:56 109.745 -3.35 -22.9 -$86.82 $16,248.94
USD/CHF BUY 0.80 2021-09-15 12:28:28 0.91702 2021-09-15 23:10:02 0.91957 1.57 25.5 $223.41 $16,335.76
USD/JPY SELL 0.40 2021-09-15 08:44:16 109.345 2021-09-15 09:47:31 109.338 0.7 $2.56 $16,112.35
USD/JPY SELL 0.40 2021-09-15 08:44:16 109.345 2021-09-15 09:47:27 109.334 1.1 $4.02 $16,109.79
USD/JPY SELL 0.20 2021-09-10 10:22:57 109.956 2021-09-10 15:05:15 109.872 8.4 $15.29 $16,105.77
USD/JPY SELL 0.20 2021-09-09 19:49:48 109.705 2021-09-10 09:06:15 109.923 -0.58 -21.8 -$40.24 $16,090.48
USD/JPY BUY 0.20 2021-09-09 09:22:40 109.921 2021-09-10 09:06:11 109.896 -0.35 -2.5 -$4.90 $16,130.72
USD/CAD SELL 0.20 2021-09-07 12:07:41 1.25903 2021-09-10 09:06:05 1.25968 -1.66 -6.5 -$11.98 $16,135.62
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2