Neptune Арилжааны cистем

Neptune нь техникийн болон суурин анализ ашигладаг хагас-автомат стратеги юм.
Энэхүү стратеги нь Эллиоттийн долгион индикаторыг ашиглан тренд дагах байдлаар арилждаг байна. Neptune нь Forex Major хослолууд дээр түлхүү арилждаг.
Тухайн өдрийн ашгийн зорилтдоо хүрсэн тохиолдолд эрсдлийг бууруулахын тулд зөвхөн огцом трендүүдийг дагадаг ба тренд эргэх тохиолдолд хедж хийдэг. Энэхүү стратегийг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2019-11-05 Арилжааны давтамж: 200-250 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Elliot waves, Trend Хосололууд: FX Majors
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 17512.14
 • |
 • Цэвэр ашиг: 31253.3
 • |
 • Хөвөгч P/L: -4928.35
 • |
 • Хувьцаа: 12583.79
 • |
 • Маржин: 145.4
Тэнцвэр 17,512.14
Цэвэр ашиг 31,253.3
Хөвөгч P/L -4,928.35
Хувьцаа 12,583.79
Маржин 145.4
#Хаагдсан арилжаа 4,316
Ашигтай арилжаа 2,685
Алдагдалтай арилжаа 1,624
Ялах % 62.21%
Хугацаа (долоо хоног) 133
Ашиг/Арилжаа $8.38
Дундаж Ашиг $83.42
Дундаж Алдагдал -$115.64
Нийт Ашиг $223,987.65
Нийт Алдагдал -$187,806
Ашгийн Харьцаа 1.19
RAR 5.01
Дээд бууралтын хэмжээ $7,226.73
Дээд бууралтын хэмжээ % 39.68 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $9,237.1
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$11,205.18
Дундаж хугацаа -263.66
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 32.28
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
AUD/USD BUY 0.46 2022-05-26 01:15:12 0.71023 2022-05-26 04:51:28 0.70697 -32.6 -$149.96 $17,512.14
AUD/USD BUY 0.30 2022-05-23 01:38:23 0.70912 2022-05-23 11:32:26 0.71175 26.3 $78.90 $17,662.10
AUD/USD BUY 0.38 2022-05-20 09:00:53 0.70666 2022-05-20 14:07:43 0.70535 -13.1 -$49.78 $17,583.20
AUD/JPY SELL 0.38 2022-05-19 13:28:09 89.43 2022-05-19 15:38:45 90.2 -77.1 -$229.61 $17,632.98
EUR/CAD SELL 0.58 2022-05-19 05:25:05 1.3459 2022-05-19 10:39:02 1.34879 -28.9 -$130.61 $17,862.59
EUR/CHF BUY 0.60 2022-05-17 11:13:51 1.04738 2022-05-17 19:09:57 1.04783 4.5 $27.16 $17,993.20
AUD/NZD BUY 0.96 2022-05-16 17:05:02 1.10538 2022-05-17 08:57:47 1.10421 -3.34 -11.7 -$74.84 $17,966.04
GBP/AUD BUY 0.38 2022-05-12 13:04:55 1.77998 2022-05-13 01:15:32 1.77339 -0.38 -65.9 -$172.78 $18,040.88
AUD/JPY SELL 0.48 2022-05-10 15:07:54 90.31 2022-05-10 17:02:07 90.22 9.9 $36.49 $18,213.66
GBP/JPY BUY 2.00 2022-05-10 12:47:07 160.13 2022-05-10 12:49:54 160.12 -1 -$15.39 $18,177.17
CAD/CHF BUY 1.00 2022-05-09 14:02:41 0.76822 2022-05-09 15:27:36 0.76595 -22.7 -$228.25 $18,192.56
AUD/CHF SELL 0.32 2022-05-09 10:02:13 0.69409 2022-05-09 13:39:16 0.69642 -23.3 -$75.17 $18,420.81
GBP/JPY SELL 0.28 2022-05-03 17:05:11 162.59 2022-05-04 19:48:43 162.9 -1.72 -31.2 -$69.34 $18,495.98
CHF/JPY SELL 0.50 2022-05-02 13:05:34 133.28 2022-05-03 11:31:02 133.33 0.08 -4.5 -$17.21 $18,565.32
NZD/CHF SELL 0.60 2022-04-29 17:44:56 0.62809 2022-05-02 10:10:04 0.62833 -2.15 -2.4 -$16.94 $18,582.53
GBP/CHF SELL 0.40 2022-04-28 17:10:38 1.20995 2022-04-29 05:48:29 1.21429 -3.77 -43.4 -$182.73 $18,599.47
GBP/NZD BUY 0.34 2022-04-25 01:10:50 1.93884 2022-04-25 08:03:05 1.92504 -138 -$310.78 $18,782.20
GBP/CAD SELL 0.68 2022-04-20 09:27:03 1.63523 2022-04-20 14:29:15 1.63049 47.4 $257.90 $19,092.98
GBP/USD BUY 0.20 2022-04-20 09:40:51 1.3036 2022-04-20 10:46:11 1.30605 24.5 $49 $18,835.08
CAD/CHF BUY 0.78 2022-04-18 17:03:57 0.74882 2022-04-19 05:53:28 0.75196 0.8 31.4 $259.78 $18,786.08
GBP/USD BUY 0.20 2022-04-14 14:05:09 1.30434 2022-04-14 15:12:36 1.30638 20.4 $40.80 $18,526.30
USD/CHF BUY 0.82 2022-04-13 15:06:08 0.93452 2022-04-14 03:27:02 0.93231 12.29 -22.1 -$182.09 $18,485.50
CAD/CHF SELL 0.94 2022-04-13 09:07:06 0.73672 2022-04-13 14:00:01 0.73943 -27.1 -$272.60 $18,667.59
USD/JPY SELL 0.20 2022-04-11 11:42:17 125.62 2022-04-12 12:52:18 125.23 -0.71 39.6 $62.53 $18,940.19
GBP/USD SELL 0.74 2022-04-07 17:03:59 1.30637 2022-04-08 13:22:28 1.30086 -3.55 55.1 $404.19 $18,877.66
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2