Cruiser Арилжааны cистем

Cruiser нь техникийн индикаторуудыг, ялангуяа Фибоначчи харьцааг түлхүү ашиглан зах зээлийн трендийг таамагладаг.
Үүний дараа Cruiser арилжаанд орох цэгүүдийг математик тооцооллоор гаргадаг байна.
Cruiser нь тодорхой параметрүүдийг ашиглан эрсдлийн менежментийг боловсронгуй аргаар гүйцэтгэдэг.
Энэхүү стратегийг хөгжүүлэгч нь үргэлж хянаж байдаг.

Эхэлсэн огноо: 2020-04-30 Арилжааны давтамж: 250 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Elliot  waves, Trend Хосололууд: FX Majors
Арилжаачдын төрөл: Technical Арилжааны арга барил: Automated
 • Үлдэгдэл: 2495.3
 • |
 • Цэвэр ашиг: 1086.22
 • |
 • Хөвөгч P/L: -447.75
 • |
 • Хувьцаа: 2047.55
 • |
 • Маржин: 115.18
Тэнцвэр 2,495.3
Цэвэр ашиг 1,086.22
Хөвөгч P/L -447.75
Хувьцаа 2,047.55
Маржин 115.18
#Хаагдсан арилжаа 2,765
Ашигтай арилжаа 2,327
Алдагдалтай арилжаа 438
Ялах % 84.16%
Хугацаа (долоо хоног) 77
Ашиг/Арилжаа $0.57
Дундаж Ашиг $2.72
Дундаж Алдагдал -$10.88
Нийт Ашиг $6,328.02
Нийт Алдагдал -$4,764.86
Ашгийн Харьцаа 0.25
RAR 0.62
Дээд бууралтын хэмжээ $2,532.86
Дээд бууралтын хэмжээ % 57.63 %
Хамгийн ашигтай арилжаа $33.18
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -$111.72
Дундаж хугацаа 115.14
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 35.91
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-19 15:45:02 1.16346 2021-10-21 03:03:19 1.16655 30.9 $3.09 $2,495.30
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-19 20:06:51 1.16343 2021-10-21 02:37:12 1.16648 30.5 $3.05 $2,492.21
EUR/USD BUY 0.03 2021-10-08 09:35:00 1.15581 2021-10-20 00:43:52 1.16299 71.8 $21.54 $2,489.16
EUR/USD BUY 0.02 2021-10-05 04:10:43 1.15984 2021-10-20 00:43:48 1.163 31.6 $6.32 $2,467.62
EUR/USD BUY 0.02 2021-10-04 13:19:33 1.16258 2021-10-20 00:43:43 1.16299 4.1 $0.82 $2,461.30
EUR/USD BUY 0.01 2021-09-29 13:40:21 1.16351 2021-10-19 09:56:42 1.16662 31.1 $3.11 $2,460.48
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-04 14:35:08 1.16301 2021-10-19 09:11:18 1.16604 30.3 $3.03 $2,457.37
EUR/USD BUY 0.01 2021-09-29 14:15:31 1.1625 2021-10-19 06:34:44 1.16565 31.5 $3.15 $2,454.34
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-04 15:25:12 1.16183 2021-10-19 04:13:15 1.165 31.7 $3.17 $2,451.19
EUR/USD BUY 0.01 2021-09-29 14:35:03 1.16177 2021-10-19 04:12:19 1.16491 31.4 $3.14 $2,448.02
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-18 12:50:04 1.16034 2021-10-19 01:53:44 1.16342 30.8 $3.08 $2,444.88
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-15 15:20:23 1.16023 2021-10-19 01:40:41 1.16337 31.4 $3.14 $2,441.80
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-18 14:45:05 1.16026 2021-10-19 01:40:41 1.16337 31.1 $3.11 $2,438.66
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-18 00:05:13 1.15959 2021-10-19 01:10:45 1.16265 30.6 $3.06 $2,435.55
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-05 07:10:38 1.15945 2021-10-19 01:09:21 1.16257 31.2 $3.12 $2,432.49
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-18 00:15:01 1.15946 2021-10-19 01:09:21 1.16257 31.1 $3.11 $2,429.37
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-15 14:10:02 1.15942 2021-10-19 01:00:04 1.16245 30.3 $3.03 $2,426.26
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-15 12:35:16 1.15943 2021-10-19 01:00:03 1.16245 30.2 $3.02 $2,423.23
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-15 16:05:19 1.15931 2021-10-19 01:00:03 1.16245 31.4 $3.14 $2,420.21
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-14 23:40:29 1.15921 2021-10-19 00:58:50 1.16225 30.4 $3.04 $2,417.07
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-18 04:42:25 1.15813 2021-10-18 13:42:08 1.16116 30.3 $3.03 $2,414.03
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-13 18:31:34 1.15832 2021-10-14 08:18:35 1.16134 30.2 $3.02 $2,411
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-06 06:10:28 1.15816 2021-10-14 08:17:31 1.16124 30.8 $3.08 $2,407.98
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-11 07:06:01 1.15797 2021-10-14 07:18:34 1.16106 30.9 $3.09 $2,404.90
EUR/USD BUY 0.01 2021-10-11 06:00:04 1.15733 2021-10-14 07:06:56 1.16042 30.9 $3.09 $2,401.81
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2