Aura Арилжааны cистем

Aura trades GBPUSD pair only. It scans for trend and reversal patterns to determine the market direction and will only execute when exact terms are met. Aura is fully automated and constantly monitored by its operator.

Эхэлсэн огноо: 2023-09-12 Арилжааны давтамж: 40-60 trades/month
Арилжааны хэв маяг: Trend , Swing Хосололууд: FX Majors , FX Crosses
Арилжаачдын төрөл: Technical , Fundamental Арилжааны арга барил: Semi-Automated
 • Үлдэгдэл: 1486.5
 • |
 • Цэвэр ашиг: 400.07
 • |
 • Хөвөгч P/L: -86.43
 • |
 • Хувьцаа: 1400.07
 • |
 • Маржин: 15.22
Тэнцвэр 1,486.5
Цэвэр ашиг 400.07
Хөвөгч P/L -86.43
Хувьцаа 1,400.07
Маржин 15.22
#Хаагдсан арилжаа 215
Ашигтай арилжаа 132
Алдагдалтай арилжаа 83
Ялах % 61.4%
Хугацаа (долоо хоног) 31
Ашиг/Арилжаа €2.26
Дундаж Ашиг €7.77
Дундаж Алдагдал -€6.49
Нийт Ашиг €1,025.41
Нийт Алдагдал -€538.91
Ашгийн Харьцаа 1.9
RAR 5.63
Дээд бууралтын хэмжээ €86.43
Дээд бууралтын хэмжээ % 5.81 %
Хамгийн ашигтай арилжаа €66.48
Хамгийн алдагдалтай арилжаа -€36.57
Дундаж хугацаа 68.26
Долоон хоногийн дундаж арилжааны тоо 6.78
Ашиг
Үлдэгдэл
Сарын P/L
Тэмдэгтүүд
Тэмдэг P/L

Арилжааны Түүх

Симбол Төрөл Хэмжээ Нээсэн Цаг (GMT) Нээсэн Хаасан Цаг (GMT) Хаасан Свап Пип Цэвэр P/L Баланс
GBP/USD SELL 0.01 2024-04-11 19:00:00 1.25524 2024-04-12 07:18:07 1.25071 -0.02 45.3 €4.22 €1,486.50
GBP/USD SELL 0.01 2024-04-11 13:45:01 1.25614 2024-04-11 14:47:45 1.25163 45.1 €4.21 €1,482.28
GBP/USD SELL 0.01 2024-04-05 17:00:01 1.26342 2024-04-10 12:30:23 1.26469 -0.06 -12.7 -€1.23 €1,478.07
GBP/USD SELL 0.02 2024-04-10 01:00:00 1.26746 2024-04-10 12:30:21 1.26461 28.5 €5.27 €1,479.30
GBP/USD BUY 0.01 2024-04-08 21:45:01 1.26566 2024-04-09 12:51:56 1.27025 45.9 €4.22 €1,474.03
GBP/USD BUY 0.01 2024-04-04 19:00:00 1.2651 2024-04-08 14:45:46 1.2651 -0.12 0 -€0.12 €1,469.81
GBP/USD BUY 0.02 2024-04-08 13:00:01 1.26277 2024-04-08 14:45:45 1.2651 23.3 €4.29 €1,469.93
GBP/USD SELL 0.01 2024-04-02 10:45:04 1.25614 2024-04-05 12:30:24 1.26067 -0.11 -45.3 -€4.30 €1,465.64
GBP/USD SELL 0.02 2024-04-04 18:45:00 1.26449 2024-04-05 12:30:22 1.26022 -0.05 42.7 €7.85 €1,469.94
GBP/USD BUY 0.02 2024-03-25 21:30:03 1.26392 2024-04-03 15:21:04 1.26266 -0.95 -12.6 -€3.28 €1,462.09
GBP/USD BUY 0.01 2024-03-21 12:00:01 1.27363 2024-04-03 15:21:04 1.26267 -0.65 -109.6 -€10.77 €1,465.37
GBP/USD BUY 0.04 2024-04-03 07:00:00 1.25751 2024-04-03 15:21:03 1.26269 51.8 €19.14 €1,476.14
GBP/USD SELL 0.01 2024-03-27 16:45:04 1.26284 2024-04-01 14:03:01 1.25816 -0.11 46.8 €4.24 €1,457
GBP/USD SELL 0.01 2024-03-24 22:15:03 1.25931 2024-03-27 13:42:55 1.26079 -0.04 -14.8 -€1.41 €1,452.76
GBP/USD SELL 0.02 2024-03-26 00:45:00 1.26384 2024-03-27 13:42:54 1.26079 -0.05 30.5 €5.59 €1,454.17
GBP/USD SELL 0.01 2024-03-19 17:45:02 1.27268 2024-03-21 15:13:24 1.2681 -0.09 45.8 €4.12 €1,448.58
GBP/USD BUY 0.02 2024-03-11 16:30:00 1.28113 2024-03-20 19:34:29 1.27851 -1.07 -26.2 -€5.87 €1,444.46
GBP/USD BUY 0.01 2024-03-11 09:45:10 1.28465 2024-03-20 19:34:29 1.27851 -0.53 -61.4 -€6.15 €1,450.33
GBP/USD BUY 0.04 2024-03-15 19:00:01 1.27397 2024-03-20 19:34:28 1.27855 -0.69 45.8 €16.08 €1,456.48
GBP/USD SELL 0.01 2024-03-15 20:15:02 1.27364 2024-03-19 08:16:16 1.26907 -0.04 45.7 €4.17 €1,440.40
GBP/USD SELL 0.01 2024-03-13 02:00:00 1.27924 2024-03-14 15:09:20 1.27462 -0.07 46.2 €4.17 €1,436.23
GBP/USD SELL 0.01 2024-03-11 21:15:05 1.28099 2024-03-12 12:30:04 1.27654 -0.02 44.5 €4.06 €1,432.06
GBP/USD SELL 0.01 2024-03-01 12:45:00 1.26362 2024-03-11 15:40:27 1.27981 -0.17 -161.9 -€15 €1,428
GBP/USD SELL 0.08 2024-03-11 06:00:00 1.2849 2024-03-11 15:40:26 1.27981 50.9 €37.31 €1,443
GBP/USD SELL 0.04 2024-03-08 07:45:00 1.28039 2024-03-11 15:40:26 1.2798 -0.09 5.9 €2.07 €1,405.69
хуудаснаас 1 -Аас 2 ихийг хараарай
 • 1
 • 2